Gå til sidens hovedinnhold

Ha et godt feministisk valg

Som kvinnepolitisk leder for Akershus SV opplever jeg at valget i år et veivalg for hvordan våre kvinneliv skal bli fremover.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Klarer vi å gjøre noe med ulikheten og forskjellsbehandlingen vi kvinner blir utsatt for, eller skal vi fortsette slik det er nå? Jeg har et håp om at vi etter valget har styrke nok til å endre samfunnsstrukturene kvinner taper på.

Vi står overfor et veivalg for kvinneliv. Ønsker vi et trygt arbeidsliv med en lønn vi skal leve av, eller fortsatt deltid og usikker økonomi? Tenker vi at skattelette for de med høye lønninger og formuer er veien videre, eller et samfunn som prioriterer den velferden som vi alle trenger i hverdagen? Veivalgene er mange, og årets valg står mellom sterkere fellesskap eller fortsatt økte forskjeller. Valget er derfor viktig for Akershus sine jenter og kvinner.

Det spiller en rolle hvem som vinner valget. Det spiller en rolle om vi skal tillate at noen tjener penger på vår felles velferd, eller om velferden drives uten profitt slik at arbeidsforhold og lavere lønn sikrer bunnlinjen til de private velferdstilbyderne. Vi må styrke arbeidsmiljøloven for alle, og stoppe dårlige deltidskontrakter og bruken av midlertidige stillinger. SV jobber for at alle kvinner skal ha rett til et arbeid hvor de faktisk kan forsørge seg selv og familien sin i en forutsigbar hverdag. - Ikke en hverdag hvor man ikke vet hvilken jobbvakt man har om en uke, eller om man får en ekstravakt slik at gummistøvlene og strømregningen kan betales. Slik er det i mange sektorer i dag hvor kvinner jobber. SV vil at alle skal ha rett til en hel fast stilling og en stabil forutsigbar økonomi.

I valgkampen er det snakket altfor lite om retten til trygge kvinneliv. SV ønsker å styrke rettssikkerheten til alle kvinner. Vi vil styrke retten til fri rettshjelp, og sikre at de som har vært utsatt for vold faktisk får voldsoffererstatning. Loven må endres slik at kvinner får en reell rett til å bestemme over egen seksualitet. Vi må få en samtykkelov som gjør at når man sier nei til sex, så kan ingen tvinge seg til det. Vi ønsker trygghet for egen kropp, - da skal det holde å si nei. Nå må loven endres! Jeg lover å jobbe videre for kvinners rettssikkerhet.

Kvinner trenger et trygt sted å bo. Da må vi satse på boliger for vanlige folk, med vanlige inntekter. I dag er det umulig for veldig mange å kjøpe sin første bolig under de lønns -og arbeidsvilkårene man blir tilbudt, og må leve av. Vi må ha et regulert boligmarked hvor husbanken gir flere hjelp enn i dag, og hvor leie til eie og andre boformer, gjør det mulig å skaffe seg en bolig. I dag er leiemarkedet blitt et spekulasjonsobjekt hvor huseier skal tjene mest mulig penger. Slikt skaper ikke gode og stabile bosituasjoner. Vi må sikre alle et trygt hjem.

Jeg lover å jobbe videre for at alle skal ha gode kvinneliv, et samfunn som er likestilt og rettferdig, og gir oss alle muligheter til å leve frie og selvstendige liv.

Det er ditt veivalg, - ha et godt feministisk valg.

Kommentarer til denne saken