KOLBOTN: Haitham El-noush kom til Norge fra Sudan i 1997. Kort tid etter at han kom til Norge meldte han seg inn i SV, og ble politisk aktiv. Allerede 12 år etter at han kom til Norge var han andre vara på Stortinget for SV Nordland. Han fikk aldri tatt turen til Oslo, men det har ikke stanset hans engasjement eller pågangsmot.

Etter at han kom til Norge har han flyttet mye på seg. Mye har vært utenlands i forbindelse med FN-jobber. Nå har han og familien slått seg ned på Kolbotn, og her har han tenkt til å bo en stund. Tidligere i høst ble han foreslått som kandidat inn for nominasjonskomiteen til Akershus SV. Tidligere har både Sheida Sangtarash og nestleder i SV Kirsti Bergstø meldt sitt kandidatur. Nå har nominasjonskomiteen lagt frem sin innstilling, og Haitham El-noush er innstilt som nummer to etter Kirsti Bergstø fra Nittedal. Nominasjonsmøtet til Akershus SV er 24. november, og da skal medlemmene si sin mening.

– Jeg er veldig stolt og glad for å bli innstilt på den plassen. Det gir meg energi og vil motivere meg til å bidra til å ta tak i de store utfordringene vi står overfor, mener han.

LES OGSÅ: Sheida (36) fra Bærum vil ta over plassen til Nicholas Wilkinson på Stortinget

Da han meldte sitt kandidatur håpet han å komme inn på andreplassen.

– Dette er jo stort, forteller Haitham, og sier at WOW var hans første reaksjon da nominasjonskomiteen tok kontakt for å informere om at han var innstilt til andreplassen. – Vår førstekandidat Kirsti Bergstø er en dyktig politiker, og den beste vi kan få. Jeg mener vi to kan bli et godt team. At nominasjonskomiteen har lagt frem et enstemmig forslag, mener jeg er bra. De har samlet sett en bedre oversikt enn hver enkelt.

I tillegg til Haitham El-noush har Follo flere politikere på listen. Se listen under her:

Årsaken til at han engasjerer seg politisk er flere.

– Det er tre hendelser i det siste som har ført til at jeg ønsker meg inn på Stortinget for å bidra: Økende ulikheter i Norge og i verden, koronakrisen som har vist at en annen verden ikke bare er mulig, men livsnødvendig, og «Black Lives Matter» som har satt rasisme og diskriminering på dagsorden på en helt annen måte en tidligere, sier Haitham engasjert.

Norad

Til daglig jobber Haitham El-noush i Norad. Der jobber han med innovasjon og teknologi innen helsebistand.

– Jeg tenker globalt, og handler nasjonalt, sier han og smiler.

– Hva kan du bidra med på Stortinget?

– Jeg er en allsidig person. Jeg vokste opp og drev med politikk i Sudan. Jeg har en bakgrunn som det er behov for på Stortinget. Mangfold er en styrke, om det dreier seg om fagkompetanse, politisk saksfelt, eller personlige egenskaper. Jeg kan bidra med å påvirke i en retning jeg tror vil gi oss et samfunn som er rettferdig, varmt og robust; i både by og land. Et slikt samfunn vil også være avgjørende for minoritetenes ve og vel. Det siste opptar meg naturlig nok spesielt; men det med like muligheter og likebehandling innen jobb, helse, bolig og utdanning er viktig for hele samfunnet. Jeg har det som skal til for å skape blest rundt SV-politikken.

LES OGSÅ: Nicholas (32) trenger en pause fra politikken – men vil komme tilbake senere hvis partiet vil ha ham: – Jeg mener gode politikere bør gjøre andre ting, også

Han mener også mangfold er viktig på Stortinget, der lovene vedtas og beslutninger om tiltak tas.

– Hvis det ikke er mangfold i komiteene og utvalgene som vedtar lovene, får man heller ikke en lov eller tiltak som ivaretar mangfoldet. Derfor er jeg beæret over å bli innstilt på andreplass for at det nå er opp til medlemmene og velgerne om jeg kommer inn på Stortinget.

Trygghet

Haitham mener det viktigste for folk etter koronakrisen er trygghet. For at folk skal føle seg trygge, må det et helseløft til.

– Kommunene må få mer penger til heldagsskole, hvor det er gratis mat, fysisk aktivitet og leksehjelp. På den måten fremmer vi helse og kunnskap og utjevner forskjeller. En god dose kjent SV-politikk. Vi har klappet for alle yrker som har stilt opp i denne perioden, og fikk livet til å gå rundt. Nå må de få noe tilbake. De fortjener bedre arbeidsvilkår. Koronakrisen har også vist oss at beredskapen ikke har vært god nok i Norge. Etter markedslogikken som har dominert i det siste er ikke beredskap lønnsomt. Men om det er kun en lærdom vi skal ta med videre etter denne krisen, er det at trygghet er lønnsomt og vi bør agere deretter, forklarer Haitham.