Halvparten av bedriftene i Nordre Follo har permittert medarbeidere

Det er NHO som de siste dagene har gjennomført en undersøkelse blant bedrifter i Viken. Der kommer det frem at frykten for fremtiden er stor og at permitteringer vil skje.