Han føler seg trygg på prosjektet og håper politikerne gir ham rett

Det har i lang tid stått sterk strid rundt boligprosjektet på Skjønnhaug, men arkitekt Yngve Derlick håper politikerne bifaller byggingen av 98 boliger i kanten av Bergerskogen.