Hanne Opdan angrer ikke på avtalen med Høyre

Hanne Opdan er Skis siste ordfører, og Nordre Follos aller første. Men mye kunne ha vært annerledes, om noen hadde sagt ja i stedet for nei.