– Har du ikke førerkort, får du ikke jobb. Og har du ikke jobb, har du ikke råd til å ta førerkort

Det er ikke alle som har tilgang på bil og en sjåfør over 25 år. Da er det godt å ha flere frivillige som kan gjøre en innsats for andre.