Har hentet inn over 100 millioner. Nå skal «Thorvald» ut i verden

Den selvgående landbruksroboten «Thorvald» er utviklet på Ås. Siri Kalvig og Nysnø Klimainvesteringer er blant dem som har tro på potensialet.