Har kjøpt Oppegårds dyreste tomt for å flytte hjem. Skal bygge og bo i Bekkeliveien

Tre måneder etter at det som var Oppegårds dyreste tomt ble lagt ut på markedet, er den nå solgt for 1,1 million kroner under det som var prisen i utgangspunktet.