Onsdag tok Kari Mette Prestrud et oppgjør med stortingskollega Anne Kristine Linnestad (H), for «å løpe kapitalkreftenes ærend», og Bane Nor, for «vilkårlig planlegging». Les mer om anklagene og tilsvarene i denne saken: Prestrud tar et oppgjør med Linnestad og jernbanemyndighetene

Linnestad sier at hun føler seg forplikta til å følge opp et meklingsresultat, og var dermed bundet til det. Dette er jo ikke tilfelle. Formålet med meklingsresultatet var å sikre Indre Østfold tilgang på Follobanen. Det skulle bare mangle når samfunnet har investert 35 mrd i Follobanen. Det jeg imidlertid hadde forventet av Linnestad er at hun hadde satt seg inn i løsningsforslaget og forstått hvilke alvorlige konsekvenser det ville få for kommunen sin; deling av Kråkstad-bygda i to i tillegg til stort tap av landets beste kornjord. Hadde Linnestad vært opptatt av jordvern slik hun hevder; så hadde hun i det minste stilt ett kritisk spørsmål til løsningsforslaget til Bane NOR. Har hun det?

Hadde det ikke vært for at vi er andre har stilt kritiske spørsmål, så hadde det vært et ferdig regulert anlegg for toghensetting på Hagelunden i dag, takket være Høyre. Linnestad mente det opprinnelige planforslaget var bra og støttet ikke flertallet med Ap og Sp som stoppet det med begrunnelse om at jordvernet ikke var ivaretatt i løsningsforslaget. Linnestad løp i stedet til sin egen statssekretær Aarseth og presset på for å få hastebehandlet den statlige overkjøringen av kommunen sin!

Motsvar til Bane NOR:

I en pressemelding oktober 2019 skriver Bane Nor følgende: https://www.oblad.no/5-68-715037

«Planarbeidet skal regulere en ny trasé for Østre linje inn til Ski stasjon, slik at tog fra Indre Østfold kan kjøre Follobanen. Planarbeidet skal også regulere areal til togparkering for tog som går i trafikk sydøst for Oslo. Togparkering syd for Ski er en viktig forutsetning for å få til økt kapasitet og frekvens for togavganger.»

Nå sier Bane NOR at den planlagte avgreiningen på Østre linje er helt nødvendig for å nå målet om at togtrafikken skal kunne øke både på Vestre og Østre linje, i tråd med fremtidig tilbudskonsept.

I oktober 2019 sa de at det var investeringen med togparkeringen som var en viktig forutsetning for økt kapasitet og frekvens for togavganger. Nå har de byttet om argumentene og knytter de til et annet prosjekt enn tidligere! Dette er ikke troverdig eller tillitsvekkende.

Spørsmålet mitt til Bane NOR er derfor følgende:

Hvilken kapasitetsøkning er det Bane NOR planlegger for utover ruteplan 2027 (InterCity-utbyggingen)? Hamre sitt alternative løsningsforslag på Ski stasjon vil ta høyde for totalt 14-16 tog pr time i rushtrafikken. Hvilken politisk beslutning ligger til grunn for en kapasitetsøkning utover dette? Hvis Bane NOR planlegger for et rutetilbud som ikke har politisk ryggdekning; så kan det ikke forsvares å prioritere 5-10 mrd på denne investeringen!