Har NMBU for mye dyrka jord?

TIL DEBATT: Ottar Kjus, leder. Ås Landbrukslag har sendt oss dette innlegget. Er du enig eller uenig? Engasjer deg i denne  eller andre temaer på oblad.no/debatt.

TIL DEBATT: Ottar Kjus, leder. Ås Landbrukslag har sendt oss dette innlegget. Er du enig eller uenig? Engasjer deg i denne eller andre temaer på oblad.no/debatt. Foto:

DEL

MeningerDet ser ut til å være betydelig interesse for at nye virksomheter ønsker å etablere seg nær eller på NMBU i Ås. Det er mye positivt med ny aktivitet i tilknytning til universitetet, men det er trist at ikke NMBU tilbyr annet enn i hovedsak dyrka jord som lokalitet for nye etableringer.

Både for Blindeforbundet sin førerhundskole på Norderås, og nå sist for et senter for vann- og avløpsinfrastruktur like ved Ås kirke, så tilbyr NMBU tomt på dyrka jord. I begge tilfeller så er det jord som tidligere ble brukt til førsøksvirksomhet innen grønnsak- og fruktproduksjon, ca. 20 dekar til sammen. Jordkvaliteten betegnes som «dyrket mark av stor verdi». Ås Landbrukslag har foreslått alternative tomter på ikke dyrka/ikke dyrkbar jord, men utbyggere og konsulenter finner (selvsagt) tomtene på dyrka jord som best egnet. Verken universitetet selv eller særlig mange politikere i Ås synes å ha innvendinger mot dette. Når landbrukslaget foreslo en tomt for førerhundskolen i universitets skog/utmark, så mobiliserte NMBU v/skogrådet og uttalte at «NMBU skogen har ikke mer areal å miste».

Jorda på de to omsøkte tomtene har i lengre tid ligget brakk, og det virker da som om det er enkelt å regulere jordene til nedbygging. Det er synd å si det, men noen år uten produksjon på matjorda virker å være en fin oppskrift for grunneiere som ønsker å få omregulert dyrka jord til andre formål.

Det er derfor grunn til å spørre universitetets rektor:

Hva er NMBU sin prioritet på vern av matjord i forhold til vern av skog og udyrkbar mark ?

Ottar Kjus, leder. Ås Landbrukslag

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags