Har solgt 32 leiligheter - skolesituasjon skaper usikkerhet: - Vi tør ikke rive før vi vet at vi kan realisere prosjektet

Ei­en­doms­di­rek­tør Gre­gers Bar­fod i Mal­lin Eiendom er stor­for­nøyd med sal­get i bo­lig­pro­sjek­tet Giljehagen, men er til­sva­ren­de skuf­fet over å ikke ha fått igang­set­tel­ses­til­la­tel­se fra kom­mu­nen. – Vi forsinkes av sko­le­si­tua­sjo­nen og ut­byg­gings­av­ta­le, for­tvi­ler han.