Harald Vaadal var varaordfører under avdøde Ildri Eidem Løvaas: – Hun vil bli savnet av mange, som menneske og medborger

I seks år jobbet Harald Vaadal tett sammen med nå avdøde Ildri Eidem Løvaas som varaordfører og gruppeleder for Høyre i Oppegård kommune. Nå forteller han om minnene.