Mobbemøte på Haugjordet: – Du er viktigere enn du tror

FOREDRAGSHOLDER: Kristin Oudmayer kommer til Haugjordet ungdomsskole 8. mars.

FOREDRAGSHOLDER: Kristin Oudmayer kommer til Haugjordet ungdomsskole 8. mars.

Artikkelen er over 2 år gammel

Torsdag 8. mars klokken 18.30 får de voksne bli med på en reise inn i de unges univers.

DEL

LANGHUS: Da kommer Kristin Oudmayer til Haugjordet ungdomsskole. Det handler om hvordan mobbing kommer til uttrykk i barn og unges liv, og viktigheten av innsats fra voksne når det gjelder å forebygge og håndtere mobbing.

FAU på Haugjordet håper på god oppslutning om foredraget, som naturligvis er åpent for andre interesserte også. Billetter forhåndskjøpes på www.deltager.no (Søk på FAU Haugjordet) - eller du kan kjøpe billetter i inngangen ved arrangementet. Det blir salg av kaffe og kaker i pausen. Arrangørene har Vipps.

Voksnes innsats

Gjennom historier og fakta får voksne innsikt i hvordan mobbing kommer til uttrykk i barn og unges liv - med hovedvekt på skjult mobbing. Foredraget tar også for seg hvor viktig voksnes innsats er når det gjelder å skape trygge, inkluderende oppvekstmiljøer hvor barns rettigheter er i sentrum.

Oudmayer kommer med konkrete forslag til tiltak. Foredraget dveler ved sårbarhet, voksne som rollemodeller for egne og andres barn og hva det vil si å være en betydningsfull voksen.

Bøker og ekspertpanel

Kristin Oudmayer er fagansvarlig for oppvekst og inkludering i Unicef Norge. Hun har skrevet

bøkene «Mobbeboka. Alt du lurer på, men ikke tør å spørre om» (barne- og ungdomsbok), «Du er viktigere enn du tror»

og «Fordi jeg fortjener det?», som alle omhandler forebygging og håndtering av mobbing. Har sittet i flere ekspertpanel med mobbing som tema. Skriver og foredrar for barn og voksne om barns rettigheter, mobbing,

vennskap, sårbarhet. Hun har også fast spalte i Hjem & skole, samt i sin gamle lokalavis Drammens tidende.

Artikkeltags