Fire elever ved Haugjordet ungdomsskole har betydd noe helt spesielt for barna i Langhus barnehage i vi ter.