He­len har åp­net svær out­let for kake-els­ke­re i Fol­lo: – Vi er en li­ten fa­mi­lie­be­drift som star­tet for snart 30 år si­den

Fredag 15. no­vem­ber åp­net Cacas la­ger­shop og out­let på Gran i Ytre Ene­bakk.