Hege fra Ski spilte inn hyllest til 50-åringen

Av

Prost Hege Fagermoen i Søndre Follo prosti har spilt inn en splitter ny salme i anledning Borg bispedømmes 50 års-feiring.