Gå til sidens hovedinnhold

Helbom for Frp i eldrepolitikken

Artikkelen er over 2 år gammel

I løpet av de neste tiårene vil vi se en kraftig økning i antall eldre i Norge. Det vil kreve sterk politisk vilje for å få nok bemanning og gode nok boligtilbud for eldre, skriver Tuva Moflag i dette innlegget.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Frp er midt i en bomskvis for tiden. Det de lovet matcher ikke det de leverer i regjering. Dessverre tar dette oppmerksomheten bort fra at Frp og Sylvi Listhaug står i akkurat samme skvis i eldreomsorgen.

Før valget i 2013 fastslo Frps leder Siv Jensen at det manglet 10 000 sykehjemsplasser, men etter seks år med Frp i regjering har det faktisk vært en nedgang i antall sykehjemsplasser. Det betyr at vi er dårligere rustet til å møte oppgaven med flere eldre i samfunnet enn vi var da Frp inntok regjeringskontorene.

I løpet av de neste tiårene vil vi se en kraftig økning i antall eldre i Norge. Det vil kreve sterk politisk vilje for å få nok bemanning og gode nok boligtilbud for eldre.

Vi skal ikke få eldre til å føle at de er en byrde, men vi må likevel erkjenne at økningen i antall eldre medfører noen oppgaver vi som samfunn skal løse. For det er på slutten vi får de ekstra leveårene. Vi får ikke en ekstra runde i 30-årene.

I 2060 er det jeg som er over 80 år. God folkehelse bidrar til at eldre vil være langt friskere enn før og klare seg lengre i egen bolig, kanskje gjennom hele livet. Og de aller fleste eldre ønsker å bo hjemme så lenge som mulig. Være sjef i eget liv. Men det er en hårfin balanse mellom å bo lengst mulig hjemme, og for lenge.

Boligpolitikk er nøkkelen. Vi må lykkes i boligpolitikken for å lykkes i eldrepolitikken. Mange eldre bor i en upraktisk bolig, men ikke alle har råd til å skaffe seg noe mer egnet. For selv om mange eldre har en betydelig boligkapital, er det også mange som ikke kan veksle inn rekkehuset i en topp moderne leilighet. Det blir for mye å betale mellom, særlig for dem som har de laveste pensjonene og som har hatt flere år med svekket kjøpekraft.

Hvis vi skal lykkes med strategien om at eldre skal bo lengst mulig hjemme, trengs det derfor flere verktøy i eldrepolitikken. Når flere eldre skal bo trygt hjemme, må tilbudet av boliger egnet for eldre bli langt bedre – og det må kobles mot kommunale tjenester og aktivitetstilbud.

Mange eldre er ensomme og får dårligere helse som følge av sosial isolasjon. Tilgang til sosiale møteplasser er viktig. Etablering av eldretun og generasjonshus etter modell fra Danmark kan være én løsning. Da høyreregjeringen ble utvidet første gang i januar 2018 fikk følgende forslag enstemmig tilslutning i Stortinget i forbindelse med erklæringsdebatten:

«Stortinget ber regjeringen legge fram en sak om hvordan nye finansieringsformer for boliger til eldre kan bidra til å redusere behovet for sykehjemsplasser og andre former for heldøgns omsorg.»

Her var det rørende tverrpolitisk enighet, men siden den gang har det ikke skjedd noen ting!

Et sted å være for mennesker med demens. Et av de viktigste tiltakene for at eldre skal kunne bo hjemme er dagaktivitetsplasser for mennesker med demens. Da vi satt i regjering innførte vi en finansieringsordning som skulle hjelpe kommunene med å bygge disse plassene. Vi så at det var behov for 9 200 slike plasser, men bare halvparten er igangsatt. Og da henger det ikke på greip at regjeringen har bestemt seg for å avvikle tilskuddsordningen samtidig som lovfesting av dagaktivitetstilbudet trer i kraft fra 2020. I kjent stil ser vi at regjeringen lover, uten å sørge for tilstrekkelig finansiering til kommunene.

Vårt forslag om trygghetsboliger for eldre som har behov for et tilrettelagt tilbud uten å trenge tjenester hele døgnet, blir det heller ikke gjort noe med. Trygghetsboliger kan gi beboerne trygghet, fellesskap, praktisk hjelp og ulike aktivitetstilbud, og det kunne bidratt til å utsette eller forebygge innleggelse i sykehjem.

Det mangler ikke på gode ideer på dette området. Men tilsynelatende mangler det handling. I likhet med bompengespørsmålet, hvor Frp lovet at det skulle stå gratis i alle bomringer så lenge Frp er i regjering, ser det ut til at Frp også har forlatt sine valgløfter til de eldre.

Tuva Moflag, Eldrepolitisk talsperson i Arbeiderpartiet

Kommentarer til denne saken