Heldagsskole løser ingen utfordringer

Av
DEL

MeningerSVs ønske om heldagsskole innskrenker valgfriheten, og løser ingen utfordringer.

Gjennom valgkampen har SV til stadighet argumentert for å forlenge skolehverdagen med å gjøre SFO obligatorisk for alle barn, innføre skolemat og fjerne leksene. Jeg mener det vil være et stort feilgrep dersom SV noen gang skulle få gjennomslag for dette.

Når vi i KrF vil styrke skolen, så handler dette om å prioritere flere lærere, videre og etterutdanning, mindre klasser, mer variert og tilpasset undervisning. Når SV snakker om å styrke skolen så vil de også ha flere lærere, men disse skal brukes til å smøre matpakker, organisere leker og fritidsaktiviteter.

Lærerne opplever allerede i dag at de sliter med å få tiden til å strekke til. Mulighet til å forberede undervisning, ha tid til hver enkelt elev og sørge for god oppfølging. Lærerne må få både tid og tillit til å gjøre det de kan. Gi elevene god undervisning.

Den viktigste faktoren for at elevene skal lykkes er at foreldrene engasjerer seg i barnas skolehverdag, og at det er et godt samarbeid mellom skole og hjem. Foreldrene gjør en fantastisk innsats, denne innsatsen bør berømmes fremfor å ses på som et problem. Noen barn får dessverre ikke den hjelpen og oppfølgingen de har behov for hjemmefra. I slike tilfeller må skolen tidlig fange opp utfordringene og bidra med hjelp, støtte og veiledning. Det er ikke riktig at staten skal overta det ansvaret foreldrene har.

Det er urovekkende at SV vil fjerne enhver berøringsflate mellom skole og hjem. Det vil ikke føre til at engasjerte foreldre lar være å bry seg om egne barns skolehverdag, eller bidrar ekstra med skolearbeidet. Men det vil kanskje gjøre det vanskeligere å fange opp elevene med vanskeligere familiesituasjon, og gjøre avstanden mellom skole og hjem større. Det vil verken virke sosialt utjevnende eller gjøre skolehverdagen bedre for barna.

KrF vil prioritere det viktigste. Flere dyktige lærere, en god skolehelsetjeneste og mulighet for mer variert og tilpasset undervisning.

Ida Lindtveit Røse, Toppkandidat Viken KrF

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags