LANGHUS: De er to velkjente ansikter på Langhus. De har lagt ned utallige dugnadstimer for Langhus menighet.

– Vi har vel vært med helt siden kirken var ny i 1975. Den er 45 år neste år, så det er blitt noen år på baken her, sier Aud Pedersen.

– Vi har hatt aller mest kjøkkentjeneste. Det er det alltid behov for, sier de to.

Det er blitt noen julemesser, kirkekaffer og mange andre tilstelninger opp gjennom hvor de har gjort en innsats.

– Det er om å gjøre at man drar lasset i gang her og at det ikke er for få frivillige. Det gjør seg ikke selv, sier de.

Nå har de frivillige veteranene i Langhus menighet fått god hjelp av youtuberne Kristine Bremnes, Kattekryp (Christopher Mathisen) og Trine Weydahl. Målet er at flere døve og blinde barn får skolegang.

Se video fra YouTube: Kristine Bremnes, Kattekryp og Trine Weydahl på Madagaskar:

– Artig at de er med

Youtuberne har besøkt døve- og blindeskoler på Madagaskar og publiserer bilder og innlegg fra turen på YouTube og sosiale medier.

De bruker hashtaggen #givingtuesday. Selve Giving Tuesday er i år 3. desember, men kampanjen starter allerede nå i begynnelsen av november.

– Det er artig at disse ungdommene er med også, slik at det ikke bare er seniorer og kirkekaffe, sier Sølvi Gravdal.

Det Norske Misjonsselskap støtter syv skoler for døve og hørselshemmede og fire skoler for blinde på Madagaskar, drevet av den lutherske kirken. Arbeidet drives av den lutherske kirken der nede i tett samarbeid med lokale myndigheter.

Mer moderne samarbeid

Det er skiftet prosjekt. Tilsvarende arbeid gjennom NMS har gått til Kamerun i mange år.

– Nå de siste to-tre årene har Madagaskar kommet tilbake, sier Sølvi Gravdal.

Utviklingen innen misjon går fremover, den som alt annet. Nå er det ikke lenger slik at den vestlige verden sender misjonærer ut og at alt går én vei.

– Nå er det mer på kryss og tvers over hele verden. Det kommer utenlandske misjonærer til Norge også. Den gassiske kirken har overtatt alt arbeidet på Madagaskar selv. NMS kommer og støtter arbeidet de driver selv. Noe av poenget er at det blir drevet lokalt, sier Inger Foss.

Ville bli med

Det er et verdensomspennende tiltak Langhus menighet er med på.

– Giving Tuesday er visst blitt et ganske kjent begrep rundtomkring i verden. Misjonsselskapet har vært med i noen år, og så er det flere og flere som blir med på det. Vi ble spurt om vi ville bli med på det. Det har vi ikke vært før. Dette blir aller første gang, sier Kristine Sæborg, menighetspedagog for barn.

Langhus menighet markerer Giving Tuesday med en Giving Wednesday. Onsdag 27. november klokken 16.30 er det Giving Wednesday i Langhus kirke.

- Det er vårt motstykke til Black Friday, sier Sølvi Gravdal.

Dette er en stor familiefest for alle i alderen 0-100 år. Det blir mat fra Madagaskar og mange aktiviteter for hele familien.