Hele seks Follo-gutter tatt ut til landslagssamling

U-gutta (LM02) og Guttelandslaget (LM04) skal ha dagsamlinger i grupper i perioden 22.–26. juni. Det gledelige er at det vrimler av lokale spillere på de to landslagene.