NETTAVISEN: I 2017 møtte programleder og tidligere snowboardkjører fra Oppegård Helene Olafsen (33) sin forlovede, Jørgen Nilsen (30), på parketten i «Skal vi danse». Siden den gang har de fått barna Louie (2) og Lilli.

Sistnevnte kom til verden for snart ett år siden, og med det skal hun snart starte i barnehagen.

Dette har imidlertid skapt hodebry for Olafsen som foreløpig ikke har fått skaffet barnehageplass til datteren. Torsdag kveld tok hun til Instagram for å spørre fansen om råd.

«Hvordan løser dere som ikke har BHG-plass det?», spurte Olafsen på Instagram med et bildet av seg selv undrende.

Og responsen lot ikke vente på seg.

På kort tid haglet det inn med meldinger som Olafsen valgte å dele videre.

Mottok massiv støtte og tilbakemeldinger

En fan skrev blant annet: «Et logistikkhelvete! En dag farmor, to dager dagmamma, to dager kveldsjobbing på mor/far».

Fra en annen lød det: «En jobber dag og en kveld. Vi møtes bare i døra».


På Instagram skriver Olafsen at tilbakemeldingene hun fikk på innlegget var overveldende og at hun ikke har sjans til å svare alle som er kommet inn.

Overfor Nettavisen sier Olafsen at hun ser at dagens barnehageordning ikke passer for de fleste, og mener at det burde finnes bedre løsninger enn det gjør i dag.

– Systemet med barnehageopptak nå er litt «one size fit litt under halvparten», sier 33-åringen.

I dag har barn som fyller ett år senest innen utgangen av august rett til å få plass i barnehage fra august. Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass, har rett til plass i barnehage innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år.

Olafsens datter fyller som nevnt ett år denne måneden og må derfor vente med barnehageplass til august.

Programlederen mener at det må lages løsninger i samarbeid med de som faktisk jobber i barnehagene, slik at man på best mulig måte kan møte behovene til både barn og voksne.

Ønsker løpende opptak

Olafsen mener at det heller burde være et løpende opptak til barnehagene, fremfor et ordinæropptak i august.

– Inntrykket er at det ansettes et minimum antall voksne, slik at når det fylles opp i august er det ikke mulig å få plass senere fordi antall barn per voksen er «makset», sier Olafsen til Nettavisen.

Olafsen sier at en mulighet for å få barnehageplass før august kan være å søke plass tidlig, og heller betale for ekstra måneder før barnet begynner i barnehagen. Hun synes imidlertid ikke at det er en særlig optimal løsning.

– Det handler jo også om praktiske ting som antall plasser ved bordet i barnehagen, men kanskje det finnes bedre løsninger som for eksempel avdelinger med opptak både høst og vår? spør hun seg.

Nå håper hun barnehagene prioriteres i større grad enn det er tilsynelatende er blitt til nå.

– Så jeg sier ikke at dette er lett. Det er sikkert derfor det er som det er, fordi det er lettest sånn. Men jeg tror det er forbedringsmuligheter. Og som alltid så handler det om økonomi. Barnehager må rett og slett prioriteres, sier Olafsen.

33-åringen legger ikke skjul på at hun synes det er en flokete kabal å få til å gå opp om man ikke får barnehageplass før i august for barn født på «ugunstige» tider av året.

– Noen har mulighet til å være hjemme, andre sparer opp fra de blir gravide til å dekke ulønnet perm. En del planlegger faktisk å få barn etter barnehagestart, noen bruker alt de har av nettverk, noen bruker dagmammaer, noen kaver rundt med baby på jobb, noen reiser langt, sier hun og ramser opp ulike løsninger som flere av hennes følgere har sendt inn til henne.

Programlederen legger ikke skjul på at hun synes det er mange kreative løsninger, men det går veldig ofte igjen at damene blir hjemme i ulønnet perm, og at mange av løsningene påvirker parforholdet negativt i en allerede tøff periode.

Selv har Olafsen fortsatt ikke funnet ut av hva hun og samboeren skal gjøre, men at de leker med tanken om en dagmammaløsning.

Les også

Særlig jenter sliter med det økende problemet: – Skammet meg sånn

Stortinget bestemmer

Kommunikasjonsrådgiver i byrådsavdelingen for oppvekst og kunnskap, Karen Mjør, sier at det finnes løsninger for foreldre som befinner seg i samme situasjon som Olafsen.

Mjør opplyser om at Oslo kommune har løpende opptak til plasser som er ledige gjennom hele året. På grunn av god barnehagekapasitet er det mange barn som får tilbud i det løpende opptaket før de har rett til barnehageplass.

– Det varierer mellom de ulike områdene i byen. Derfor vil vi anbefale å søke om oppstart når man ønsker det, og se på kommunens nettsider om det er noen barnehager med ledige plasser uten søkere som kan være aktuelle, sier hun.

Når et barn har rett på barnehageplass styres ifølge kommunikasjonsrådgiveren av regler som er gjeldende for alle kommunene i hele landet. Disse reglene blir vedtatt på Stortinget.

Tidspunktet for opptaket til barnehageplass bestemmes også av Stortinget. Ifølge Mjør er opptaket satt til august for å passe med tidspunktet de eldste barna begynner på skolen, da det frigjør plasser i barnehagene.

Antall tilgjengelige plasser i barnehagene begrenses også av krav til areal og bemanning.

– Dersom man skal sikre alle barn rett til barnehageplass fra den måneden de fyller ett år må vi alltid ha plasser som står ledige, og det er det ikke rom for i den statlige finansieringen av barnehageplasser, sier hun til Nettavisen.

– Vi vil understreke at alle barn i Oslo får barnehageplass senest på tidspunktet de har rett på plass, sier Mjør.

Les også

Da Hanne (27) skulle vært som lykkeligst, opplevde hun i stedet at verden raste: – Trodde jeg var unormal