Helse Sør-Øst i beredskap etter innbrudd i datasystemene

SIKKERHET: Ahus ligger under Helse Sør-Øst RHF.

SIKKERHET: Ahus ligger under Helse Sør-Øst RHF. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Sykehuspartner HF og Helse Sør-Øst RHF ser svært alvorlig på situasjonen.

DEL

Det er avdekket innbrudd i datasystemene til Sykehuspartner i Helse Sør-Øst, skriver Romerikes Blad. Trusselaktøren er en avansert og profesjonell aktør. Sykehuspartner HF og Helse Sør-Øst RHF ser svært alvorlig på situasjonen, og innbruddet er meldt til politiet, skriver Helse Sør-Øst i en pressemelding.

Både Helse Sør-Øst RHF og Sykehuspartner HF er i beredskap.

– Dette er en svært alvorlig situasjon, og det er satt i gang tiltak for å begrense skadene i forbindelse med innbruddet. Ledelsen i helseforetakene i regionen har vært løpende orientert, og det er ikke noe som så langt tilsier at innbruddet har fått konsekvenser for pasientbehandlingen eller pasientsikkerheten. De beste ressursene i Sykehuspartner arbeider nå sammen med den fremste ekspertisen i landet for å skaffe oversikt over, og løse situasjonen, sier administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Cathrine M. Lofthus i en pressemelding.

Det var mandag 8. januar at Sykehuspartner HF ble varslet av HelseCert (Norsk Helsenett SF) om at det pågikk unormal aktivitet mot datasystemer i regionen.

Hendelsen er håndtert i henhold til etablerte beredskapsrutiner og i samarbeid med HelseCERT og NorCERT (Nasjonal Sikkerhetsmyndighet) samt annen ekspertise. Det har vært gjennomført en rekke tiltak for å fjerne trusselen og ytterligere tiltak vil gjennomføres i tiden fremover.

Fakta

  • Helse Sør-Øst RHF (regionalt helseforetak) er en av fire helseregioner i Norge og er den strategiske enheten som eier helseforetakene/sykehus i regionen.
  • Helse Sør-Øst RHF sørger for spesialisthelsetjenester til 2,9 millioner mennesker i Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder.

Artikkeltags