KORONA: Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet kommer ikke med noen klare anbefalinger når det gjelder skjenkestoppen, men åpner for skjenking deler av kvelden.

Det nasjonale skjenkeforbudet ble innført natt til 15. desember.

– Det vil være mulig å innføre skjenkestopp for eksempel kl. 22.00. I dagens smittesituasjon er det uklart om en slik lettelse vil medføre at den totale tiltakspakken blir tilstrekkelig effektiv i lys av gjeldende smittesituasjon. Dette må også sees opp mot prioriteringer av tiltak under andre områder og målgrupper, skriver Helsedirektoratet i sitt faglige råd til regjeringen.

Folkehelseinstituttet (FHI) foreslår også en tidsbegrensning.

– For å gjøre tiltaket mer effektivt kan det vurderes å begrense tidsrommet for skjenking. Å tillate skjenking fram til et gitt klokkeslett vil gjøre at flere serveringssteder kan holde åpent. Det kan bidra til økt smitterisiko fordi flere oppsøker serveringssteder, som igjen gir økt mobilitet og flere nærkontakter i tidsrommet før, under og etter servering, skriver FHI.

Instituttet antar at smitterisikoen er lavere jo tidligere tidspunktet settes.

– Hva som skal være det nøyaktige klokkeslettet vil være en skjønnsmessig vurdering, og det kan være en fordel å velge et tidspunkt som er gjenkjennelig fra tilsvarende tiltak tidligere i pandemien, skriver FHI.

Helsedirektoratet viser til at man tidligere i pandemien har hatt skjenkestopp etter klokka 22 eller etter midnatt.

– Dette har vært et kompromiss som gjør det mulig for utesteder å holde åpne, men som likevel reduserer risikoen for at for mange folk møtes og at folk inntar en større mengde drikke slik at smitteverntiltakene i mindre grad overholdes, skriver Helsedirektoratet.

Vanligvis er den nasjonale regelen at det kan serveres drikke med alkohol fram til klokka 3 på natten.

Selv om helsemyndighetene nå anbefaler å endre på reglene, er det til syvende og sist regjeringen som bestemmer. De har varslet en pressekonferanse klokka 19 hvor nye tiltak vil bli presentert.

Gult nivå

Rødt nivå i videregående skoler er ikke forholdsmessig og bør avvikles så snart som mulig, mener Helsedirektoratet og FHI.

Det kommer fram i det faglige rådet fra helsemyndighetene. Regjeringen vil kunngjøre sin endelige beslutning på en pressekonferanse torsdag kveld.

13. desember innførte regjeringen rødt nivå i videregående skoler og gult nivå i barnehager og på barne- og ungdomsskoler.

Trass i anbefalinger fra fagetatene om å innføre gult nivå i videregående etter jul, valgte regjeringen å videreføre rødt nivå.

Ti i private hjem

FHI og Helsedirektoratet anbefaler regjeringen å videreføre anbefalingen om maks 10 gjester i private hjem.

Da dagens koronatiltak ble innført i desember, gikk også regjeringen ut med en anbefaling om at man ikke bør ha flere enn ti gjester hjemme samtidig.

Antallsbegrensningen gjelder selv om gjestene er vaksinerte og uavhengig av gjestenes alder.

– FHI anbefaler å videreføre gjeldende anbefaling om maksimalt 10 gjester og én meter avstand til andre enn husstandsmedlemmer, men å fjerne unntaket for jule- og nyttårshelgen som nå er overstått. Helsedirektoratet støtter denne vurderingen, heter det i det faglige rådet til regjeringen.

Selv om helsemyndighetene nå anbefaler å endre på reglene, er det til syvende og sist regjeringen som bestemmer. De har varslet en pressekonferanse klokka 19 hvor nye tiltak vil bli presentert.

Mer selvtesting

Nærkontakter bør få større ansvar med å følge anbefalte testregimer. Dette kan erstatte dagens karanteneordning, mener helsemyndighetene.

Dagens TISK-strategi bør endres slik at den kan være bærekraftig gjennom en periode med økende smitte, skriver Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet i sitt siste faglige råd.

Regjeringen skal senere torsdag kveld kunngjøre sin beslutning.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) kom onsdag med signaler om at karantenereglene vil bli lempet på.

I dag er det karanteneplikt for alle som bor eller har hatt nærkontakt med en smittet person. Sistnevnte gruppe har kunnet teste seg ut av karantenen etter tre dager (jobb-/skolekarantene) og sju dager (fritidskarantene).

Nærkontakter med tre vaksiner eller tilsvarende har vært unntatt karanteneplikten.

Åpner for større arrangementer

Opptil 200 personer bør heretter kunne samles på innendørs arrangementer, dersom de har fast plass, anbefaler FHI og Helsedirektoratet.

Forutsetningen er at arrangementet er smittevernmessig forsvarlig, med munnbindpåbud for publikum.

Uten fast plass anbefales en maksgrense på 20 personer.

Siden 13. desember har det vært lov med maksimalt 20 personer på offentlige innendørs arrangementer uten faste tilviste sitteplasser, og 50 personer ved bruk av slike sitteplasser.

Begrensningen har i praksis ført til at mange arrangementer er blitt avlyst.

Regjeringen vil komme med sin beslutning på en pressekonferanse senere torsdag kveld.

Anbefaler mer breddeidrett

FHI og Helsedirektoratet anbefaler at det kommer noen lettelser i breddeidretten og idrett for barn og unge i sine faglige råd til regjeringen.

«Det er betydelig mindre smitterisiko utendørs sammenlignet med innendørs. Derfor foreslår Helsedirektoratet at de første justeringene gjøres ved utendørs aktiviteter. Dette er også i tråd med anbefalingene for arrangementer. Barn og unge prioriteres foran voksne og eldre», heter det i det faglige grunnlaget som ble publisert kort tid før regjeringens pressekonferanse torsdag.

Regjeringen har uttalt at den vil prioritere barn og unge når det kommer til lettelsene i koronatiltakene.

Kan møtes innendørs

Det anbefales at det åpnes mer opp for aktivitet for voksne og eldre utendørs, også uten anbefaling om avstand.

Innendørs anbefales det at man kan møtes maks ti personer til aktivitet innendørs, men da med én meters avstand.

For barn og unge er anbefalingene at all utendørs aktivitet kan gå som normalt. Innendørs må gruppene være på rundt «20 personer eller klasse/kohort».

Torsdag ettermiddag meldte både NRK og Dagbladet at kilder i regjeringsapparatet har opplyst at regjeringen kommer til å åpne barne- og ungdomsidretten på kveldens pressekonferanse.

Tiltak

I desember ble det innført et skille mellom de yngste og de eldre barna, der de over ungdomsalderen ble underlagt anbefaling om å holde en meters avstand. Dette skillet kan nå forsvinne, og det kan gå mot en full åpning for idretten for alle under 20 år.

For voksne førte desembertiltakene til stans i tusenvis av håndball- og ishockeykamper og avstands- og antallsbegrensninger i utendørs aktivitet. All innendørs aktivitet ble anbefalt avlyst.

Idretten har i lang tid klaget til kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) over konsekvensene av begrensningen i unges idrettsaktivitet, og idrettspresident Berit Kjøll har særlig argumentert for at alle under 20 må likebehandles.