Ski vil bedre omsorg til døende med én million kroner

Styrket bemanning:   Ski kommune vil styrke bemanningen ved livets slutt. I 2014 var det 92 dødsfall ved kommunens sykehjem og på Kråkstadtunet.

Styrket bemanning: Ski kommune vil styrke bemanningen ved livets slutt. I 2014 var det 92 dødsfall ved kommunens sykehjem og på Kråkstadtunet.

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

I Asker bruker pårørende 7000 kroner natten på privat sykepleier. Nå vil Ski styrke bemanning og omsorg ved livets slutt.

DEL

SKI: Mandag denne uken viste Dagsrevyen et innslag fra Risenga sykehjem i Asker.
Her er det én hjelpepleier på 19 pasienter om natten. En sykepleier har ansvaret for 104 pasienter, fordelt på seks avdelinger.

En av pasientene er en 91 år gammel kvinne som ble operert for lårhalsbrudd for noen dager siden. Sønnen Frode Rise frykter for at moren ikke får god nok pleie og hjelpen hun trenger på sykehjemmet. Han bruker derfor 7000 kroner natten på privat sykepleier til moren.

Innslaget i Dagsrevyen har ikke minst satt søkelys på uverdige forhold for mange pasienter, og at det er alt for knappe ressurser og vanskelige arbeidsforhold i sykehjem.

Ski styrker tilbudet

Da kommunestyret i Ski i desember behandlet budsjett og handlingsplan 2015-18, vedtok politikerne å styrke budsjettene til sykehjem og hjemmetjeneste med én million kroner.

Rådmannen foreslår overfor politikerne at pengene brukes til styrket bemanning på sykehjem og hjemmetjeneste. Og helt konkret: Pengene skal brukes til å leie inn ekstrahjelp ved livets slutt. Både pasienter og deres pårørende skal kjenne trygghet og nærhet fra et personale som viser at de har tid, omsorg og faglig kompetanse.

I løpet av 2014 var det til sammen 92 dødsfall på kommunens sykehjem og på Kråkstadtunet.
Kommunalsjef Eli Thomassen skriver i saksfremlegget til politikerne at presset på ressursene er stort.
Muligheten til å ha et personale til en enkeltpasient kan være utfordrende i en hektisk hverdag. Det er spesielt krevende å få gitt ekstra omsorg på natt, hvor det ofte er bare én pleier til 12–15 pasienter. Det å kunne sette av egne midler til omsorg ved livets slutt, vil gjøre at kommunen kan styrke bemanningen når en pasient er i livets sluttfase.

Slik fordeles pengene

Rådmannen foreslår at Solborg og Finstadtunet hver får tilført 230.000 kroner til å leie inn ekstrahjelp.
Langhus bo- og servicesenter skal få 300.000 kroner av potten, foreslår rådmannen. 37 prosent av dødsfallene i institusjon i fjor var nettopp ved Langhus bo- og servicesenter, som tar imot de fleste av pasientene som utskrives fra sykehus. 200.000 kroner foreslås overført hjemmetjenesten, men Kråkstadtunet er satt opp med 40.000 kroner.

Artikkeltags