Hendelse på Greverud skapte forsinkelser i togtrafikken