Her ankommer et nytt lass med med inkasso- og konkursbiler: – Dette er nok bare begynnelsen

Av

I det gamle Sharif-bygget på Berger fylles det nå opp med biler det ikke blir betalt for. Koronaen får skylda.