Gå til sidens hovedinnhold

Her blir det skole for knappe 69 millioner kroner

Det ikoniske bygget fra 1978 er pakket inn i presenninger. Innenfor jobber 30–40 arbeidsfolk for å transformere det som var Oppegård rådhus til undervisningslokaler, kontor og møterom. – Dette blir et åpnere og mer publikumsrettet bygg enn tidligere, sier John Hoseth.

For abonnenter

KOLBOTN: Først vedtok kommunestyret i Oppegård å selge rådhuset på Kolbotn. Så ombestemte politikerne seg og besluttet å beholde bygget i kommunal eie.

– Prosessen startet med å finne ut hvem som skal være i bygget, forteller Hoseth som er virksomhetsleder for Byggutvikling og vedlikehold i Nordre Follo kommune.

Les mer her: Pusser opp gamle Oppegård rådhus for nesten 70 mill.: – Fortjener å bli tatt vare på

Ny skole

Konklusjonen ble at virksomheten Læring og migrasjon skal flytte inn i det tidligere rådhuset. Nå har virksomheten byttet navn til Integrering og kompetanse, men mest kjent er det kanskje som «voksenopplæring». Virksomheten tilbyr bosetting, veiledning og oppfølging av flyktninger og voksenopplæring for alle innbyggerne i kommunen over 16 år som har behov for påfyll i utdannelsen sin, enten fordi de er nye i Norge eller mangler fag fra grunnskole eller videregående skole.

– De er nå spredt på fire forskjellige steder i kommunen, og kan nå se frem til å samle alt under samme tak. For kommunen betyr det også besparelser, ettersom vi frigjør leieutgifter der de nå holder til, fastslår Hoseth.


Han har også hatt jobben med å få prisen så lav som mulig. Ved en nøktern vurdering av hva som må oppgraderes og hva som kan beholdes, har prosjektet nå en brutto kostnadsramme på 68,75 millioner kroner, 30 millioner lavere enn de første kalkylene.

– Vi jobber ut fra konseptet «Moderne bygg i gammel drakt», sier virksomhetslederen.

Les dessuten: Her skal rådmann og ordfører holde hus i Nordre Follo, men kommunestyresalen er foreløpig i det blå – ØB har fått omvisning i det «nye» rådhuset

Overraskelser

Fasaden er vernet. Bak presenningene legges mye arbeid i svalgangene, som gjennom årene har ført til vannlekkasjer.

– En stor del av budsjettet går til oppgradering av svalgangene. Man renoverer ikke et bygg uten å sikre at det er tett, fastslår Hoseth.

I det hele tatt er «klimaskallet» det essensielle: Tak, vegger, vinduer, vann, avløp, ventilasjon og energi prioriteres. Dessuten lovpålagte HMS-krav, brannvern og universell utforming. Det er 1., 2. og 3. etasje som inngår i dette prosjektet. Mye blir likevel klargjort til den dagen underetasjen og fjerde etasje skal renoveres. Prosjektleder Øyvind Holene tar oss gjennom etasjene:

– Kommunestyresalen beholdes permanent som Nordre Follo kommunes kommunestyresal. Kantinen i første etasje forblir der den er. Formannskapssalen i andre etasje gjør vi ikke noe med, ettersom den ble pusset opp i nyere tid. For øvrig forandres både første og andre etasje fra hovedsakelig cellekontorer til undervisningsrom og grupperom av ulike størrelser. Tredje etasje blir åpent kontorlandskap for administrasjonen. Vi velger fleksible løsninger, så det lett kan endres etter behov, forteller Holene.


Byggeleder Pål Skrikerud forteller om overraskelser med asbest over hvelvet og utfordringer med takhøyden når nye kanaler for ventilasjon skal på plass.

– Det er omtrent som når du bygger om hjemme hos deg selv, bare ganget med ti: River du en vegg, dukker det alltid opp noe, smiler han men forsikrer at alt finner sin løsning.

De styrer fortsatt mot ferdigstillelse i februar, innenfor budsjettrammen.

Gjenkjennbart

Både Hoseth, Holene og Skrikerud opplever at det er mange følelser knyttet til det gamle rådhuset blant befolkningen.

– Det respekterer vi og tar hensyn til. Vi er ydmyke i forhold til at huset skal være gjenkjennbart, samtidig som vi sikrer bygget og skaper gode arbeidsplasser. Dette blir et åpnere og mer publikumsrettet bygg enn det var. Innenfor hovedinngangen blir det en sosial sone med kantine og resepsjon. Undervisningsrom og møterom kan leies av lag og foreninger på kveldstid, skisserer Hoseth.


Holene poengterer at personbelastningen i bygget dobles. Tekniske anlegg, rømningsveier og planløsninger må tilpasses nye brukere. En følge av flere folk er også flere toaletter og handikaptoalett i hver etasje.

– Dette rådhuset har stått her siden 1978. Vi jobber for at det skal stå seg i 40 år til. Bygget var modent for oppgradering, og fortjener det, sier prosjektleder Øyvind Holene.


Fakta:

  • Tidligere Oppegård rådhus ble oppført i perioden fra våren 1977 til desember 1978 og har siden 1979 huset kommunens administrasjon.
  • Byggets bruttoareal er 5136 kvadratmeter
  • Bygget har fem hovedetasjer, i tillegg til tekniske rom i kjeller og på tak.
  • Nå foregår ombygging av 1., 2. og 3. etasje.
  • 4. etasje klargjøres for ombygging. Sidebygget (Herredshuset) adskilles teknisk fra gamle Oppegård rådhus, slik at det blir klargjort for salg
  • Tidligere Oppegård rådhus med tilhørende parkanlegg er regulert til hensynssone for kulturmiljø, og det er dermed begrensninger for hvilke utvendige tiltak som kan gjennomføres.
  • Bygningsarbeidene startet våren 2021 og skal være ferdige på nyåret 2022.
  • Undervisning og opplæring starter i mars 2022.

Kommentarer til denne saken