Her driver kommunen ulovlig på tomta etter Follo barne- og ungdomsskole – nabo reagerer kraftig på lovbruddet og forlanger full stans i den støyende aktiviteten på tomten midt i boligområdet

Nærmeste nabo, Niklas Granlund, reagerer på den støyende aktiviteten som har pågått på tomten siden skolen ble revet i fjor sommer. – Et stort inngjerdet område på tomten er skiltet med «Anleggsområde». Dette arbeidet må avvikles umiddelbart, mener naboen.