Her endte kjøreturen på Langhusveien

Bom stopp for denne bilisten.