Her er forskjellene på Ski-folk og Oppegård-folk – slik har de svart i ØBs valgomat

I flere uker har ØBs valgomat for Nordre Follo ligget ute. Vi har kikket på forskjellene i svarene fra innbyggerne i de to kommunene som ved nyttår blir til én.