Norge er et av landene i Europa hvor det pusses opp aller mest. Samtidig er langt fra alle like fornøyd med arbeidet som gjøres. Bare i fjor kontaktet flere tusen personer Forbrukerrådet med spørsmål i håndverkersaker.

En rekke av disse sakene dreier seg om fastsettelse av pris og forsinkelser, og gjerne kombinert med at jobben helt eller delvis er betalt på forskudd.

– Det er ikke uvanlig at du må betale for noe av håndverkerjobben på forhånd, men du må aldri betale alt på forskudd, advarer seniorrådgiver og jurist Thomas Iversen hos Forbrukerrådet, ifølge Romerikes Blad.

Bygg og bedrag

Iversen legger til at dette er særlig viktig på større jobber.

– Du risikerer å miste hele innskuddet og at jobben ikke blir gjort. Vi blir kontaktet flere ganger i året av folk som har blitt svindlet på denne måten. De har betalt på forskudd og plutselig er både pengene og håndverkeren borte, fortsetter han.

Iversen har et skrekkeksempel. For en tid tilbake meklet Forbrukerrådet i en sak hvor en privatperson hadde bestilt nytt panel på deler av husveggen. I påvente at arbeidet skulle bli ferdig, bodde forbrukeren hos familie i nærheten.

– Da kunden kom for å sjekke var hele veggen og deler av taket borte. Borte var også snekkerne og 105.000 kroner som forbrukeren hadde betalt på forskudd. Kunden hadde verken kontrakt eller kvittering for betalingen, advarer han.

I tillegg til å tape pengebeløpet, måtte forbrukeren også av egen lomme dekke ny vegg og reparasjon av taket. Snekkeren var nemlig ikke å oppdrive.

– Skriv kontrakt

Det er særlig en ting Forbrukerrådet mener at privatpersoner må gjøre.

– Det er én tommelfingerregel som er viktigere å følge enn andre. Det er å ha en eller annen form for skriftlig avtale. For små jobber, dvs. jobber under 50.000 kroner, er det tilstrekkelig å bruke E-post, SMS, eller annet varig kommunikasjonsmiddel, hvor det kommer fram hvilke tjenester som skal gjøres og hva prisen er, råder han.

Jo større jobben er jo mer nøyaktig må du være med dokumentasjonen.

– Hvis summen beveger seg over 50.000 kroner, så skriv kontrakt. Gjør du ikke det, så risikerer du at jobben blir dyrere enn du så for deg og at håndverkeren ikke har fått med seg hva som skal gjøres, fortsetter han.

Forbrukerrådet har utarbeidet egne håndverkerkontrakter som ligger her.

Billig forsikring

Forbrukerne står også sterke dersom det i etterkant oppstår en konflikt.

– Det er bedre å være god til å inngå avtaler enn å være god til å klage. Ingen vil stå i konflikt med ett halvferdig bad som ikke kan brukes. Det er en billig forsikring. Avtaledokumentasjon er et godt forarbeid og redusere risikoen betydelig, men det fjerne ikke risikoen helt, svarer Iversen.

Han legger til:

– Det er alltid en mulighet for at det blir trøbbel i etterkant, men sjansen for at det skjer noe galt er lavere med en god kontrakt og det er en stor fordel dersom saken ender i rettsapparatet, fortsetter Iversen.

– Krev forsinkelsesgebyr

Han legger til at disse konfliktene kan ta lang tid å løse.

– Til slutt kan det være slik at det ikke er penger igjen hos håndverkeren og da sitter forbrukeren igjen med svarteper. Erfaringsmessig er det ytterst sjeldent at forbruker får penger igjen av en håndverker som har gått konkurs, sier juristen.

Han oppfordrer forbrukerne til å ta opp problemene løpende med håndverkerne.

– Som regel vil en enkel samtale kunne korrigere mye og håndverkeren plikter å forsøke og løse problemet, forklarer Iversen.

På større oppdrag anbefaler seniorrådgiveren at det avtales timepris, og på mindre jobber kan fastpris være fornuftig. Det er også viktig å få et overslag på hvor mange timer jobben vil ta.

Avslutningsvis anbefaler han at det i avtalen også står noe om hva som skal skje ved forsinkelser.

– I avtalen bør du ta med et punkt om forsinkelsesgebyr. Det betyr at hvis du ikke får jobben fullført til avtalt tid, eller håndverkeren ikke begynner en gang, så vil du kunne få erstatning som tikker og går hver eneste dag, fortsetter han.

Juristen legger til at dette også er et sterkt insentiv for håndverkeren til å fullføre jobben. Går det galt kan forbrukerne klage til Forbrukerrådet eller ved større saker ta det inn for domstolen.

– Få tilbud fra flere

Håndverkertjenesten Mittanbud har kastet ut flere tusen bedrifter fra tjenesten siden oppstarten for ti år side. Brorparten skyldes konkurser, men en rekke av utkastelsene skyldes også forbrukerklager, mistanke om svindel eller fordi bedriftene har vært useriøse.

Administrerende direktør Håvard Bungum i Mittanbud anbefaler forbrukerne å innhente tilbud fra flere.

– Enten du legger ut jobben på Mittanbud eller forhører deg med venner og bekjente om aktuelle håndverkere, anbefaler vi alltid at du får tilbud fra minst tre-fire håndverkere. Dette gir deg en bedre oversikt over mulighetene du har, og gjør det lettere å sammenligne håndverkerne og løsningene de kommer med, råder han.

Det kan også være lurt å sjekke håndverkerens referanser.

– Be alltid om referanser og les evalueringer fra tidligere kunder. Vi anbefaler at man spesielt ser etter evalueringer på jobber som ligner det man selv skal få utført. På Mittanbud blir håndverkeren evaluert etter at en jobb er gjort, der både gode og dårlige evalueringer blir publisert på, fortsetter Bungum.

I tillegg råder han privatpersoner å bruke fagpersoner.

– Det er alltid smart å bruke fagfolk med nødvendig kompetanse for jobben, spesielt på større jobber. En start kan være å sjekke om bedriften har Mesterbrev eller andre sertifiseringer eller godkjenninger. Det kan også være en fordel å velge bedrifter med Sentral Godkjenning, som er en ordning der håndverkeren får en godkjenning basert på forskriftsfestede kriterier, sier han.

Be om skatteattest

Divisjonsdirektør Marta Johanne Gjengedal i Skatteetaten har også en rekke tips til hva privatperson bør tenke på når de velger håndverkerfirma.

– Når du som forbruker handler varer og tjenester hvitt, gir du rettigheter til deg selv og andre. Handler du hvitt kan du både kreve kontrakt, betale via bank, og få dokumentasjon på utført arbeid, sier hun.

I tillegg får den som utfører arbeidet rettigheter han eller hun ellers ikke ville hatt krav på. Hun trekker fram at dette kan være rett til sykepenger, pensjonsopptjening og flere andre sosiale rettigheter.

Divisjonsdirektøren anbefaler privatpersoner å sjekke om firmaet er registrert i Enhetsregisteret. Her ligger det nøkkelopplysninger som firmaets organisasjonsnummer, roller og om det betaler merverdiavgift og har registrert ansatte via registrene MVA- og AA-registeret.

Hun anbefaler også å sjekke håndverkernes HMS-kort, få faktura og betal over bank. Til slutt trekker hun fram at forbrukerne kan be om skatteattest. Dette er en attest som viser «betalingsstatus for forfalte skatter og avgifter, og er en dokumentasjon på om virksomheten eller du personlig skylder skatt/merverdiavgift».

Skylder bedriften store summer, kan det være en idé å gå for et annet firma.