Her er Kolbens skryteliste for våren: - Jazzklubben, de store navnene og mye bra damer

- Arrangementene til Kullebunden Jazz, stadig flere damer på plakaten og de store trekkplastrene, er øverst på skrytelista til kolben denne våren.