Her er viktig vaksineinformasjon fra Ås og Nordre Follo

Lurer du på noe om vaksinasjon mot koronavirus? Her er nyttig info for deg fra både Nordre Follo og Ås kommuner. For oppdatert helseinformasjon, sjekk kommunens nettsider. For siste nytt om korona, følg Østlandets Blad. Denne informasjonen er skrevet av kommunene, og videreformidlet av Østlandets Blad. Denne saken ble sist oppdatert den 14. januar klokken 07.38.

DEL

NORDRE FOLLO

Kommunen er nå godt i gang med å vaksinere innbyggerne mot korona i henhold til prioriteringsrekkefølgen fra regjeringen.

Koronavaksinasjon er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet og kommunen tilbyr vaksinen til innbyggere og andre som oppholder seg i kommunen over lengre tid. Koronavaksinen er gratis.

Prioriteringsrekkefølge

Koronaviruset gir infeksjon i luftveiene. De fleste får ingen eller milde symptomer, men noen blir alvorlig syke. De eldste og de som har enkelte andre sykdommer fra før har størst risiko for alvorlig sykdom. I starten har vi ikke nok vaksine til alle og vil derfor vaksinere de som trenger det mest. Vi følger prioriteringsrekkefølgen fra Regjeringen:

Hvem kan få koronavaksine?

Gruppe 1–3: Beboere på sykehjem og personer som er 75 år eller eldre

Vi vaksinerer nå personer i gruppe 1 og begynner å vaksinere personer i gruppe 2 i uke 3. Når vi er ferdige med gruppe 2 vil vi vaksinere personer i gruppe 3.

Vi har informert om koronavaksinen i flere kanaler og bedt innbyggere som ønsker vaksine om å registrere seg i Helseboka. Mange har allerede gjort dette. For å være sikre på at vi når frem til alle innbyggere med tilbud om vaksine tar vi også personlig kontakt eller sender brev til alle i disse gruppene. Her ber vi de som ønsker vaksine om å registrere seg i Helseboka. Har du allerede registrert deg, kan du sett bort fra henvendelsen.

Gruppe 4a: Personer i aldersgruppen 65–74 år

Vi vet dessverre ikke når vi kan vaksinere personer i aldersgruppen 65–74 år, men det er viktig at alle som ønsker vaksine registrerer deg i Helseboka. Flere har allerede gjort dette. Vi vil likevel sende brev til denne gruppen for å være sikre på alle får tilbud om vaksine. I brevet ber vi de som ønsker vaksine om å registrere seg i Helseboka. Har du allerede registrert deg, kan du se bort fra henvendelsen.

Registrering i Helseboka

Når du skal registrere deg i Helseboka må du logge inn med BankID. Pårørende kan logge inn med egen ID og registrere foreldre eller andre som ikke klarer å registrere seg selv.

Helseboka

Vaksinetelefonen

Hvis du ikke har mulighet til å registrere deg digitalt, kan du ringe vaksinetelefonen. Telefonnummeret er 94 01 23 10 og du kan ringe kl. 09.00 – 14.00 mandag til fredag.

Når får du vaksinen?

Etter at du har registrert deg blir du kontaktet og får beskjed om tidspunkt, og hvor du skal møte opp. Fordi vi ennå ikke vet når og hvor mye vaksine vi får fremover, kan vi dessverre ikke si når du får vaksinen. De som betjener Vaksinetelefonen kan heller ikke svare på dette.

Gruppe 4b: Personer 18–64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig sykdom (merket med *)

Personer i denne gruppen må ta kontakt med fastlegen sin for vaksine. Fastlegene ønsker at du fortrinnsvis tar kontakt via digitale løsninger på deres nettsider.

ÅS:

Kommunen planlegger nå gjennomføring av vaksinasjon. Informasjon om arbeidet vil bli løpende oppdatert på denne nettsiden.

Status for vaksinering i Ås

Ås kommune mottar 50 doser med vaksiner uke 1 og uke 2. Det er beboere ved sykehjem som prioriteres først (ca. 120 pasienter). Vaksineringen startet opp tirsdag 5. januar ved Moer sykehjem og Moertunet.

I tråd med den nasjonale prioriteringsrekkefølgen legges det opp til at helsepersonell vaksineres samtidig som beboere. 20 % av vaksinedosene vi mottar i ukene fremover gis derfor til helsepersonell.

Kommunen antar at vi vil få vaksinedoser slik at vi kan starte opp vaksineringen av innbyggere fra 85 år og oppover i uke 4 eller uke 5 (ca. 330 personer).

Prioriterte grupper

I starten vil det ikke være nok vaksine til alle som anbefales koronavaksine. Basert på råd fra Folkehelseinstituttet har Regjeringen gitt følgende prioritering, med de øverste prioriterte først:

Se prioriteringsrekkefølgen på FHIs nettsider

Vi følger den anbefalte prioriteringen som er gitt av sentrale helsemyndigheter.

Det vil si at beboere på sykehjem (Moer sykehjem og Moertunet) er de første som får tilbud om å vaksinere seg. Det planlegges for at spesielt utsatt helsepersonell vil få vaksine samtidig.

Eksisterende rutiner for innføring av nye medisiner og vaksiner vil bli fulgt, og vil være den samme som ved for eksempel tilbud om den årlige influensavaksinen.

Når og hvordan får jeg beskjed om vaksinering

Kommunen eller fastlegen din kontakter deg dersom du er prioritert for tilbud om vaksinasjon. Det er foreløpig ikke nødvendig å kontakte kommunen eller fastlege for å sette seg på venteliste.

Foreløpig planlegges det for at første gruppe som vaksineres er beboere ved omsorgsboliger, sykehjem og de over 85 år. Denne fasen administreres i sin helhet av kommunen.

I andre fase vil også fastlegene i Ås vaksinere sine pasienter. Det planlegges for at helsepersonell, sårbare grupper og de over 65 år skal vaksineres i denne fasen. I tredje fase vil alle over 18 få tilbud.

Når det nærmer seg tiden for at den gruppen du tilhører skal få tilbud om vaksine, vil du få informasjon om hvordan du registrerer deg.

Bor du i Ås men har fastlege i en annen kommune, vil du få tilbud om vaksine fra fastlegen din dersom legen har sagt seg villig til å vaksinere sine pasienter mot covid-19. Hvis ikke får du et tilbud fra Ås kommune.

Bestille time

Innbyggere i Ås kan bestille time for vaksinering elektronisk eller på telefon.

Lenke til timebestilling og telefonnummer vil bli lagt ut på kommunens nettsider når dette er klart. Til å begynne med vil det kun være den gruppen som står for tur i henhold til den nasjonale prioriteringen, som kan bestille time.

Det vil bli bredt informert om når det åpnes for at de ulike gruppene kan begynne å bestille time for vaksinering.

Vaksineringssenter

Kommunen etablerer et vaksineringssenter på Åsgård skole, i tilknytning til testsenteret. Det kartlegges behov for utbedringer av både uteområder og de innvendige lokalene.

Vi vil være klare for å motta personer til vaksinering i vaksineringssenteret innen uke 4.

Informasjon til innbyggere

Alle innbyggere i Ås mottok en SMS av kommunen med generell informasjon den 31. desember. Dersom du mottok SMS men ikke bor i Ås, eller bor i Ås men ikke mottok SMS, kan du selv kontrollere og endre din oppføring for SMS varsel fra kommunen.

Kommunen informerer fortløpende på egne hjemmesider om arbeidet, i tillegg til kommunens Facebook-side og kommunens app for pushvarling til smarttelefon samt annonse i lokalavisen (på papir og digitalt).

Særlig viktige beskjeder sendes også som SMS.

Om vaksinen

Koronavaksine og vaksinasjon er gratis og frivillig.

Koronavaksinen gis med sprøyte i overarmen, og vaksinen skal gis to ganger med noen ukers mellomrom.

Det er satt inn store ressurser for å utvikle gode vaksiner mot det nye koronaviruset. Det er flere vaksiner under utvikling.

Mer informasjon om vaksinering (informasjonsark fra FHI)

Organisering

Det er etablert en vaksinergruppe som følger opp de føringene som gis fra sentrale helsemyndigheter (Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet FHI). Fylkesmannen i Oslo og Viken koordinerer arbeidet mellom kommunene og sentrale helsemyndigheter.

Verktøy og systemer

Ås kommune skal bruke systemet SYSVAK i vaksineringsarbeidet. SYSVAK er et nasjonalt vaksinasjonsregister som brukes for å holde oversikt over vaksinasjonsstatus for den enkelte og over vaksinasjonsdekningen i landet.

Ås kommune skal bruke systemet ReMin for å ta imot timebestillinger elektronisk. Systemet brukes av kommunen allerede i dag, som verktøy ved smittesporing.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken