Her har Statens vegvesen skrelt bort 10 dekar matjord for å bygge brakkerigg som skal stå i 10 år: – Svært uheldig, sier Ås kommune

Av

Hovedutvalg for teknikk og miljø i Ås kommune retter sterk kritikk mot Statens vegvesen for å ta seg til rette på matjord ved Nygårdskrysset.