Her imponerer Ski-elevene et smekkfullt Rådhusteater

Takk for musikken, kjære musikklinjeelever.