Her, rett i nabolaget til Nordre Follo, vil politikerne bygge 10.000 boliger. Det kan de trolig glemme

Oslo har én stor boligreserve igjen. Den blir neppe bygd ut, i hvert fall ikke på 15 år.