Her skal det fortettes, men hvor mye er Nordre Follo og grunneiere svært uenige om – nå inviteres nabolaget med på råd

Utbyggeren og Oppegård vel er uenig med rådmannens forslag til områderegulering rundt Oppegård senter. Mandag 9. mars blir det arbeidsverksted for å lage en god plan.