SVARTSKOG: I Facebook-gruppen 1420 Svartskog så har det de siste dagene blitt publisert flere innlegg hvor svartskogingene fortviler over umåkede, glatte veier, som bussene sliter med å komme seg opp.

– I vinter så har det vært hver eneste dag når det har snødd, sluddet, tint eller fryst, forteller Emma Semb fra Svartskog, som er en av mange som uttrykke frustrasjon over situasjonen.

– Dette har vært diskutert før, men i år har det vært mye.

Bussene sliter særlig i den svingete, smale og bratte bakken ved Sandvad, på vei opp fra Gamle Mossevei. Dette er en del av Fv1414, som driftes av Viken fylkeskommune.

– Det har vært lovnader om at bakken skal være svart, og at den skal saltes og måkes. Ruter har på sin side lovet at sjåførene deres skal klare vinterføret. Jeg mener at de begge bryter det de har lovet.

Snø, sludd og slaps

Er det full stopp for bussene, kommer heller ikke andre forbi.

– Ruter har jo også disse store bussene sine, som aldri er fulle og som sliter i bakkene. De bør heller bruke de små bussene. Noen har jo også biler med tohjulstrekk og blir stående fast, eventuelt at de sklir nedover igjen. Det er jo skummelt.

Hun understreker imidlertid at svartskogingene ikke er sinte, eller at de har lyst til å lage dårlig stemning.

– Men vi er fortvilet. Vi føler at vi blir glemt.

– Regelrett farlig

Pressevakt Sofie Bruun i Ruter forteller at det er vurdert alternative løsninger, men at annen type kjøretøy ikke vil kunne erstatte tilbudet da det er flere reisende enn en mindre busstype vil kunne frakte på deler av døgnet.

– På enkelte dager har det også vært regelrett farlig å kjøre på Svartskog (les: underkjølt regn, eller islagt veibane med påfølgende regn) og da vil vi ikke verken sette andre førere på andre kjøretøy i fare, og det vil fremfor alt ikke være trygt å frakte reisende i området. Sikkerhetsaspektet er vår høyeste prioritet, skriver hun i en e-post til ØB fredag.

Motsatt retning

Ifølge Bruun vil det bli iverksatt tiltak når Sandvadbakken ikke kan benyttes i retning Svartskog.

– Disse dagene vil operatør kjøre «motsatt retning», altså fra Ingierstrand over Svartskog til Gamle Mossevei. Dersom Sandvadbakken er sperret i begge retninger, vil bussen kjøre Ingierstrand og benytte Bekkenstenveien slik at den får en rundsløyfe på Svartskog og kjører tilbake via Ingierstrand. I dette tilfellet vil det være 5 holdeplasser som ikke blir betjent (Sandvadbakken, Bråtan, Åsen, Lerskallen og Østre Oppegård), men dette alternativet vil kun benyttes i de ekstreme tilfellene.

Hun påpeker at forsinkelser må påregnes når disse alternativene benyttes, men at hele eller deler av tilbudet opprettholdes der det er mulig.

Utfordringer i år

Det er Viken fylkeskommune som drifter Fv1414 på Svartskog. På spørsmål om hva de har lovet, og i hvilken grad de bryter dette – og hvorvidt de prioriterer brøyting/salting/strøing i Svartskog-området, svarer den lokale byggelederen i Viken fylkeskommune, Vegar Larsen:

– Vi prioriterer veiene ved Svartskog på lik linje med det øvrige veinettet i Follo. Vi har imidlertid hatt utfordringer med gjennomføring av brøytetiltak på Svartskog i starten av 2023, og jobber sammen med entreprenøren for å levere tjenester som samsvarer med kravene i driftskontrakten.

Han forklarer at Viken fylkeskommune har inngått avtale med en privat entreprenør som utfører jobben, og at byggeledelsen i fylkeskommunen må følge opp at arbeidet blir utført i tråd med kravene i kontrakten.

– Dette er et område der vi salter fylkesveien. Men utfordringene i den aktuelle bakken er som regel når det snør. Når det snør, vil det legge seg snø i veibanen og i perioder bli glatt. Det er dessverre ikke til å unngå.

– Får dere mye klager fra publikum og fra Ruter?

– Vi har mottatt noen klager som gjelder Svarskogområdet de første ukene i januar.

Bildene i saken er tatt av publikum/beboere i Svartskogområdet