NTB: Prisveksten har steget raskt de siste månedene og har vært betydelig høyere enn ventet. Arbeidsmarkedet er stramt, men det er nå tydelige tegn til at økonomien kjøler seg ned. Mindre press i økonomien vil etter hvert bidra til at prisveksten avtar, skriver Norges Bank.

– Prisveksten er klart over målet vårt på 2 prosent, og det er utsikter til at den holder seg høy lenger enn tidligere anslått. Vi setter opp renten for å dempe prisveksten, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache.

Trolig ny økning i november

– Mange får en strammere økonomi når prisene øker raskt samtidig som renten settes opp. Men ved å heve renten raskere nå, reduserer vi risikoen for at prisveksten fester seg på et høyt nivå. Dermed reduseres også behovet for å sette renten mye opp senere, sier hun.

Sannsynligvis kommer det en ny renteheving i november, opplyser sentralbanken.

– I løpet av det siste året er styringsrenten satt opp fra null til 2,25 prosent. Pengepolitikken begynner nå å virke innstrammende på norsk økonomi. Det kan tilsi å gå mer gradvis fram i rentesettingen fremover. I prognosene er det lagt til grunn at styringsrenten øker til rundt 3 prosent i løpet av vinteren.

Usikre prognoser

Det videre løpet for renten vil avhenge av den økonomiske utviklingen, og prognosene er mer usikre enn normalt, understreker Wolden Bache.

– Hvis det ser ut til at inflasjonen holder seg høy lenger enn vi nå anslår, kan det bli behov for en høyere rente. Hvis inflasjonen og aktiviteten avtar raskere enn vi ser for oss, kan behovet for renteøkninger bli mindre.

Torsdagens økning på 0,5 prosentpoeng er i tråd med det økonomene spådde på forhånd. Fredag er det ett år siden sentralbanken satt opp renta første gang fra det historiske nullnivået under koronapandemien.

– Må vente

Forbrukerorganisasjonen Huseierne sier det er viktig å få kunnskap om virkningen av rentehevingene og mener Norges Bank må vente med nye renteøkninger.

– Et vanlig lån på to millioner kroner øker 7.800 kroner i året med denne renteøkningen. Men denne økningen kommer på toppen av fem renteøkninger på ett år, sier Carsten Henrik Pihl, forbruker- og kommunikasjonssjef i Huseierne.

Torsdag ble det kjent at Norges Bank hever renten med 0,5 prosentpoeng. Styringsrenten ligger nå på sitt høyeste nivå siden 2011.

Pihl sier det er viktig at vi nå får kunnskap om hvordan virkningen av renteøkningene er for husholdningene.

– Det vil vi ikke ha før det nærmer seg jul. Derfor mener vi at Norges Bank nå må vente med nye renteøkninger i de nærmeste månedene. Hvis ikke, kan man risikere en meget hard vinter og vår 2023 for husholdningene, sier han.

– Nå er det alvor

Tina Bru, finanspolitisk talsperson og nestleder i Høyre, mener at nok en renteøkning viser alvoret norsk økonomi nå står i.

– Det er ingen tvil om at dette begynner å treffe mange familier hardt. Nå blir huslånet dyrere, strømmen er dyr, maten er dyr, drivstoff er dyrt og det meste annet i hverdagen blir dyrere. De som rammes hardest er de med minst, som alltid i tøffe tider. Men nå trenger du ikke ha lite fra før for å merke at lommeboken ikke strekker til, skriver hun i en uttalelse.

– Politikerne har egentlig to valg nå. Enten må regjeringen bruke mindre penger og bruke pengene smartere, eller så må politikerne la Norges Bank ta ansvar og øke renten slik at folk har mindre penger å bruke. For Høyres del er svaret opplagt. Vi skal bruke mindre penger og prioritere hardere slik at folk og bedrifter ikke må plukke opp regningen for dårlige politiske prioriteringer.

– Det hviler et stort ansvar på regjeringen for å legge frem et statsbudsjett om to uker hvor de bruker mindre penger, og bruker pengene på å investere i fremtiden.