Hilde har opplevd flere farlige trafikksituasjoner på vei til barnehagen på Finstad – nå etterlyser hun handling fra kommunen

Hilde Knudsen går daglig med sine barn til Villenga barnehage, og  går da gangveien i Granliveien, som passerer Nordre Finstad barnehage. Det opplever hun som skummelt. - Sønnen min får ikke lov til å sykle her.