Gå til sidens hovedinnhold

Kirken legger slagplan for fremtiden

Artikkelen er over 6 år gammel

Den norske kirke gjennomgår den største endringen siden Reformasjonen. Da er det godt å ha en plan.

Biskop Atle Sommerfeldt i Borg er på turné. Sammen med Bjørn Solberg, leder i Borg bispedømmeråd, skal han besøke alle ni prostiene i bispedømmet. Østre Romerike var først ute. Samling nummer to besto av ansatte og fellesråd fra Nordre Follo prosti som møttes i Langhus kirke en mørk og stormfull aften.
Dåpstallene går ned, men konfirmasjonstallet holder seg høyt.

– Sammenliknet med fotballen, som du har inntrykk av at hele Norge går og ser på hver søndag, står vi oss godt, sier Bjørn Solberg.

– Det er fortsatt tre ganger så mange som går til søndagsgudstjeneste som går på fotballkamp i Norge, påpeker Atle Sommerfeldt.

De to gjestene var lydhøre for det som kom frem fra gruppearbeidet. Strategiplanen for årene 2015-2020 skal omfatte visjon, utfordringer og muligheter.
Tre uttalte strategiske mål er at flere skal delta i, og oppleve gudstjenesten som et åpent og inkluderende fellesskap, at flere søker dåp og trosopplæring og at flere opplever at folkekirken engasjerer seg i samfunnet.

Nye tidspunkter

Oppslutningen om den tradisjonelle gudstjenesten søndag klokken 11.00 kan bli bedre.

– Vi er i samme situasjon som landet ellers. Det er vanskelig å få mange nok frivillige. Og så er det noe med å være realistisk. Begge foreldre i dag jobber fulltid og skal følge opp barna sine på mange områder, så de har et problem med tid, oppsummerer sogneprest Gunnvor Hovland i Langhus fra gruppediskusjonen rundt bordet.

– Når barnefamiliene kommer i konflikt mellom for eksempel idrett og kirken, blir kirken nedprioritert. Man må være lojal mot laget sitt, sier hun.

Det kan hende kreative løsninger må til.

– Når disse barnefamiliene sier de ikke kan komme på gudstjeneste søndag formiddag av forskjellige grunner, kan vi da tilpasse oss og finne andre tidspunkter? Hvordan kan vi tilpasse oss situasjonen som faktisk er? undrer Gunnvor Hovland.

Hennes gruppe skulle veldig gjerne ha en kirke som hadde hatt muligheten til å være mer oppsøkende utenfor kirkebygget og komme seg ut - for eksempel hos familier som sliter.

Fullt av liv

Men kirkene er fulle av aktiviteter som samler mye folk gjennom hele uken. Babysang, seniortreff, formiddagstreff og konserter.

– Av og til blir jeg nokså rystet over hvor utrolig lite sentralt plasserte personer vet hva som foregår i kirkene. Jeg hørte på en diskusjon med en stortingsrepresentant fra et parti jeg ikke skal nevne, som sa det kanskje er på tide å begynne med kulturaktiviteter i kirken... Den norske kirke er en større konsertarrangør enn Rikskonsertene - utenom gudstjenestene. Det er både flere som deltar og flere konserter. Kunstnermeldingen for noen år siden sa at kirkene er det største kunstgalleriet i Norge. Vi hadde håpet å slippe å høre det feilaktige utsagnet «Kirkene er tomme». Vi kan diskutere mange ting, men man må forholde seg til at det er de faktisk ikke! sier biskop Atle Sommerfeldt.

Felles plan

Kirken må tilpasse seg en ny virkelighet.

– Vi har usedvanlig stor evne til å tenke enten som Frelsesarmeen eller de gamle dagenes sterkt hierarkiske strukturer hvor alt ble bestemt fra toppen. Alternativet er at hver enkelt holder på med sitt. Virkeligheten vi skal inn i, er for krevende til at vi kan være delt, sier biskop Atle Sommerfeldt.

– Vi lever i en tid hvor Den norske kirke gjennomgår de største endringene siden Reformasjonen. Vi må være med på å skape den nye, norske kirken og øve oss på å tenke sammen. Det er en forutsetning at dere kommer med innspill og synspunkter om hvordan dette treffer, sier Sommerfeldt.

Kan påvirke videre

Det finnes ingen fasit, og mye blir til under marsjen.

– Det sies fra Frivillighet Norge at det er flere frivillige nå enn noen gang, men at frivilligheten endrer seg. Den er mye konsentrert rundt det store prosjektet: Å få familien til å gå rundt, sier biskopen.

– Idretten ser også denne endringen. Det er vanskeligere å få folk til å være trenere for et fotballag, men du kan få dem til å være trenere for fotballaget til datteren eller sønnen, legger han til.

Målet er å samle mange gode ideer for å tilpasse Kirken til det moderne samfunnet.

– Når alt er kommet inn og bearbeidet videre, skal vi ha en samling utpå nyåret for fellesrådsledere i hele bispedømmet for å se hva som er skrittet videre, sier Bjørn Solberg.

– Dette er en høringsprosess. Vi skal høre, og vi håper det blir noen justeringer. Men hvis folk sier «Dette treffer oss ikke», må vi gjøre noe med det, sier biskop Atle Sommerfeldt.

Kommentarer til denne saken