Håp i hagen: – Vi har allerede varmet verden med 1 grad. Hvis vi hadde satt alle utslipp av klimagasser til null i dag, hadde temperaturen flatet ut frem til 2050, den ville ikke gått noe særlig ned. Klarer vi å snu utslippene kjapt nok? Det hadde vært veldig fint. Da blir konsekvensene en del verre enn i dag, men ikke så voldsomt mye. Vi vet ikke den fulle rekkevidden av konsekvensen av 1 grads oppvarming. Klimamodellene våre er ikke gode nok til å fortelle alt, sier klimaforsker Bjørn Samset.

«Klimafeltet har tryna helt på noen punkter»

Presenterer man seg som forsker, kan jo det være en festbrems: «Hei, jeg er partikkelfysiker. Jeg studerer naturkreftene.» Da har folk stort sett stukket av før du får fullført setningen.
Publisert