Gå til sidens hovedinnhold

Hjellsåstårnet - et must

Artikkelen er over 3 år gammel

Vi starter tursesongen med et besøk på Hjellsåstårnet sørvest i Gaupesteinmarka. Det nybygde tårnet byr på en fantastisk utsikt, særlig mot vest og sør. Det ligger på 238 m høye Hjellsåsen, der det ene av to kartmålingstårn i Gaupesteinmarka kunne bestiges frem til 1980-tallet. Ildsjeler i Tårnlauget i Kråkstad IL har utført en kjempejobb bak stedet alle MÅ besøke i sommer:

Startstedet er P-plassen ved Granerud Skytebane i Kråkstad. Følg veiskilt mot Tomter fra rundkjøringen ved Ski storsenter, forbi Ski småflyplass over de store jordbruksslettene i Kråkstad. Etter 6,5 km fra Ski sentrum følges sideveien Vientjernveien i vel 800 meter, også skiltet Granerud Skytebane, til en stor P-plass og med bom videre.

På kartskissen er det antydet tre forskjellige turalternativer mellom Granerud og Hjellsåstårnet, der B bør velges om man ønsker en opplevelsesrik tur på skauen.

A. Granerud - Hjellshytta - Hjellsåstårnet (1,3 km). Det langt enkleste - både med hensyn til avstand og som tur - er Tur A. Den følger den bommede skogsbilveien i 500 m, til et skiltet veidele, der det til venstre er blåmerket og skiltet «Bjerkebekk 2,5 km». Fortsett 100 m videre, der en bred rødmerket løypetrasé tar på skrå opp mot venstre gjennom vakker bjerkeskog, rett før tun og eng omkring Hjellshytta. Følg den brede stien - som i en årrekke inngikk som en del av det tradisjonsrike 30 km lange Gaupesteinrennet mellom Kråkstad og Oppegård. Etter snaue 500 m tar man til høyre på nylaget bred klopp over et bekkedrag og fortsetter langs traktorspor og sti i jevn stigning opp til tårnet, etter bare 300 m.

Les også

Nå kan turfolket gå til topps i Hjellsåstårnet

B. Granerud - Tyrigravåsen - Vientjern - Abbortjern - Hjellsåstårnet (5 km). Dette lengste turalternativet anbefales. Ta rett etter bommen en tydelig sti til høyre. I stidele etter 20-30 m tar man til høyre og går i jevn stigning på en god og tydelig sti over en kolle og ned på en snauhogst, der man på naboåsen mot venstre skimter tårnet. Fortsett videre opp på det høyeste punktet på Tyrigravåsen (6), med en stor steinvarde og et infoskriv på et tre.

Hold videre litt mot venstre, på bred sti bortover åsen, med en steinvarde i stien etter 100 m. Den fører ut på en gammel snauhogst, der man ser mot de to åsene Bjørnåsen noe til høyre og Vangåsen noe til venstre. Fortsett videre på gressgrodd sti og ta til venstre i stidele, ned til et lite pumpehus rett ved skogsbilveien og Herrebadet.

For turen «Vientjern rundt» fortsettes på en litt kronglete og stedvis våt sti til høyre. Den kommer ned til en bred rødmerket sti langs vestsiden av Vientjern. Følg stien ned til sørenden og ta her til venstre på klopp over bekk, som markerer kommuneskillet mellom Ski og Hobøl, dessuten fylkesgrensen. Stien fører rett etter ut på en bred sti - et gammelt tømmerslep. I stidele etter 200 m ligger gressvollene til Vienbråten, en gammel og forlengst forsvunnet husmannsplass, med infoskriv på trestamme ved steinmurrestene etter huset. Det er en bred gresseng ned til vannet, der man ser opp til Herrebadet, med Hjellsåsen bak. Fortsett stien nordover på nydelig skogsbunn, og rett etter over et myrområde med bekkedrag. Stien passerer stidele ved Damebadet, med infoskriv på en trestamme. Fortett stien ut på Vientjernveien og følg denne nordover. Etter 700 m tar et tømmerslep til venstre, der en stamme med de gamle løypeskiltene «Skotbu 4 / Kråkstad 5,5 / Gaupestein 3,5» ligger på bakken.

I veidelet rett etter veidele, tar man til venstre på en rødmerket løypetrasé opp til sørenden av det idylliske skogstjernet Abbortjern, med to sidestier ut til vannkanten. Stien fører så i jevn stigning opp på høydedraget, med store tømmerstokker på utsiden, plassert der for å tilrettelegge for skiløypepreparering.

I det man kommer opp på det ganske jevne høydedraget, med spredt furuskog i typisk blåbærterreng, fortsetter Stien er umerket, men grei å følge. Den passerer et bratt søkk og en kroket trestamme, frem til et sva med to steiner. Her skimtes tårnet ut mot høyre - og tårnmålet er dermed nådd etter en variert runde omkring Vientjern.

Les også

I kø for å komme opp i Hjellsåstårnet

C. Granerud - Vientjern - Hjellsåstårnet (2,1 km). Turen følger den bommede skogsbilveien i 1,3 km inn til nordenden av idylliske Vientjern (5) - som på kråkstaddialekt kalles Vitjern. Svabergene der med rastebord og stupebrett er Herrebadet, et meget populært turmål. Turalternativ C fortsetter skogsbilveien, men dette alternativet følger en umerket, men god skogssti - cirka 800 m lang - på skrå opp sørøstsiden av Hjellsåsen til tårnet.

Stien starter etter en tretrapp opp en skrent vis-à-vis rastebordet og to søppelstativ og fører først på skrå opp mot høyre i et åpent terreng og svinger så mot venstre og inn på den ganske jevne Hjellsåsen, som ikke har noe klart «høyeste-punkt». Inne på høydedraget krysser stien et lite søkk og fører så mot venstre, til man bare 100 m senere skimter tårnet mellom trærne.

Til fots i Follo - 1

Granerud - Vientjern - Hjellsåstårnet

Tur A / B / C: 1,3 - 2,1 - 5 km. Retur = A på 1,3 km

Antatt gangtid: 1 - 2 timer

Startsted: Granerud skytebane ved Tomterveien

Høydepunkter: Tyrigravåsen, Vientjern, Abbortjern - og HJELLLSÅSTÅRNET

UTSIKTEN: Det kan sies mye om utsikten fra tårnet, men i løpet av høsten vil en sikteskive beskrive alt hva man ser. Det er særlig vid utsikt mot sør, vest og delvis mot nord. Resten av synskretsen forsvinner mye bak skogkledde åser i Gaupesteinmarka. Langt mot vest ser man Jonsknuten, Blefjell og Norefjell, mot nord blant annet Holmenkollen, Tryvannstårnet, Haukåsen i Østmarka og Romsåskollen. Langt nærmere ser man store deler av Follo-kommunene. Hva man ellers ser? Ta turen tilbake når sikteskiven er på plass!

Kommentarer til denne saken