Sjetteklassingene på Finstad skole sang fint på storsenteret mandag ettermiddag.