SOFIEMYR: Lars Brynjar Pettersen er kommunens prosjektleder for rehabiliteringen av Sofiemyrhallen, han fortalte onsdag formiddag til ØB at situasjonen foreløpig var helt udramatisk. Platene ble funnet under demontering av lamper og lys i hallens tak, og skal ifølge Pettersen ha ligget der siden 70-tallet.

– De er ikke demontert, eller gjort noe med. Vi har en litt vag følelse på at de kan inneholde asbest, fordi de er midt i nedslagsfeltet med tanke på materialbruk. Derfor ønsker vi å sjekke det før vi går noe videre og gjør noe, sa Pettersen.

Har tatt prøver

Da ØB var på besøk i Sofiemyrhallen onsdag formiddag ble det tatt prøver av platene, prøvene ble sendt direkte til analyse i Oslo. Pettersen håpet å ha svar allerede onsdag eller torsdag. Prøvesvaret kan du lese lenger ned i denne artikkel.

– Det blir behandlet som en ekspress-sak, vi kan ikke sitte her og vente, sa Pettersen.

I påvente av prøvesvarene ble arbeidet i hallen stengt ned, og all fremdrift ble dermed satt på vent. For eksempel kom det nye stillaser som skal settes opp på mandag.


– Det er jo en gammel hall, dere har vel forventet at det kan dukke opp diverse uforutsette ting?

– Masse. Det er mye byggeteknisk som må ses på underveis, og det var jo da vi oppdaget dette her, sa Pettersen.

Trodde på negative prøver

Pettersen fortalte til ØB at han trodde prøvene ville komme tilbake negative, men ville uansett være på den sikre siden. Han mente likevel at man skal ta asbest alvorlig, og det var nettopp det han og kommunelegen valgte å gjøre tirsdag kveld. Da skulle det i utgangspunktet være sommeravslutning i hallen.

– Det ikke noe dramatikk i det, men når man har mistanke om at man har et produkt med asbest i og 400 mennesker skal inn i hallen for å ha sommeravslutning, så ønsket jeg ikke å sitte med de kunnskapene og tenke at det kanskje er asbest, sa Pettersen og la til:

– Hvis prøven etterpå viser at det er asbest hadde det ikke vært noe kult å stå i mine sko.

Og dermed ble hallen stengt.

Det er ikke funnet asbest i Sofiemyrhallen

Onsdag 8. juni på ettermiddagen ble prøveresultatene offentliggjort på Nordre Follo kommunes nettsider.

– Prøvene er nå klare og det er ikke funnet asbest. Hallen er nå åpen som normalt, kunne kommunen melde.

Kommunen skriver videre at arbeid i taket ble stanset umiddelbart slik prosedyrene tilsier ved mistanke om asbest. Det ble tatt prøver som nå er analysert og viser at det ikke er funn av asbest. Det er da ikke behov for å gjøre noen tiltak.

Hallen er nå igjen åpen som normalt.