Holteveien skal bli til Raveien, men de som bor der kjemper for Holtegrenda: – Vi opplever det som maktarroganse

Randi Bakken snakker på vegne av så godt som alle beboerne i Holteveien. - Kommunen gir inntrykk av at de ønsker dialog med innbyggerne. I denne veinavnsaken har vi prøvd, men blir ikke lyttet til, sier hun.