Gå til sidens hovedinnhold

Høyre har ambisjoner for her enkelt elev

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Høyre har ambisjoner for hver enkelt elev og vi vil forsøke nivåinndeling i skolen.

Det er urovekkende at ca. 10.000 barn går ut av grunnskolen uten å kunne skrive, lese og regne skikkelig. Samtidig vet vi at det er ca. 90 000 elever som har stort læringspotensial i grunnskolen.

Jeg tror det er viktig å erkjenne at det er forskjeller i skolen, og at ulike behov må møtes ulikt. Det er ikke klokt å ha som mål at alle elever skal bli like, men snarere at alle skal bli bedre og få den hjelpen de trenger på det nivået de er. Skolene må tilrettelegge for alle elevgrupper og en nivåinndeling i kortere perioder vil hjelpe eleven til å bedre kunne utnytte sitt læringspotensiale.

Jeg mener dette er fornuftig fordi alle elever er ulike og fortjener å få undervisning tilrettelagt sitt nivå. Det er allerede slik at elever har krav på tilrettelagt undervisning, men det er ikke alltid enkelt å få til i en hektisk skolehverdag. Elever lærer ulikt og noen ligger litt foran og andre blir hengende etter.

Vi vet at lærerne gjør en solid innsats i klasserommene, med variert undervisning og ulik pedagogikk for å nå frem til alle elevene. Men det er ikke alltid det fungerer godt nok. Høyre ønsker at det testes ut en nivåinndeling i enkelte fag, i kortere perioder. Vi kan lære mer om hvordan vi får til en skikkelig god tilpasset opplæring ved å forsøke mer organisatorisk og pedagogisk differensiering.

Nivådeling kan for eksempel være at elever som sliter med geometri kan jobbe en ekstra uke med det, mens de som trenger mer utfordring i et fag kan få mulighet til å fordype seg. Det jobbes allerede på denne måten i mange skoler, men forslaget vårt er å få mer systematikk på området.

Det er selvsagt slik at elevene fortsatt skal gå i samme klasse, selv om de er på ulike faglige nivå. Høyre er også opptatt av det sosiale fellesskapet man har i en klasse og vi ønsker derfor ikke en permanent nivåinndeling. Men vi vil at skolene skal få mulighet til å organisere undervisningen på en annen måte i kortere perioder, og dermed få undersøkt hvilken effekt det har på elevenes mestring og trivsel.

Dette er ikke en skolepolitikk for de «bedrestilte» elevene, men god politikk for alle elever uansett nivå.

Jeg er stolt av Høyres skolepolitikk der kunnskap er det viktigste. De siste åtte årene har vi innført flere tiltak for å bedre barn og unges lese-, skive- og regneferdigheter og flere fullfører skolen. Vi gjennomfører Lærerløftet som sikrer faglig oppdaterte og mer kvalifiserte lærere og vi har i perioden fått 4500 flere kvalifiserte lærere i skolene våre.

Vi vil sørge for at barn og unge får den undervisningen og opplæringen de har krav på, med godt kvalifiserte lærere og en kunnskapsskole som gir muligheter for alle elever, uansett utgangspunkt og faglig nivå. Alle kan mestre og alle kan lære, og våre ambisjoner retter seg mot hver enkelt elev.

Cecilie Pind, gruppeleder Nordre Follo Høyre

Kommentarer til denne saken