Høyre reagerer på at samarbeidspartiene utvider formannskapet i Nordre Follo til 13 representanter

Et enstemmig arbeidsutvalg kom frem til at Nordre Follo kommune skulle ha 11 representanter i formannskapet. Nå har har samarbeidspartiene blitt enige om at formannskapet skal ha 13 medlemmer. Nordre Follo Høyre reagerer på en forskyving av makten som ikke samsvarer med valgresultatet.