Gå til sidens hovedinnhold

Høyre-sidens eventyrland

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Høyre og Frp starter det nye året med en fortelling om at gresset er grønnere på den andre siden - høyresiden. På høyresiden mangler det ikke penger og gode tiltak lar seg fint realisere. Du vet det er valgår når du blir invitert med på tur til høyresidens eventyrland. I virkeligheten har de ikke mer penger enn oss andre.

I et innlegg 6. januar og en artikkel 14. januar redegjør lokalpolitikere fra Høyre om alle tiltakene de ville prioritert dersom de satt med makten i Nordre Follo. De fleste tiltakene som nevnes er repetisjon fra budsjettforslaget deres som ble nedstemt av kommunestyret 17. desember. Både drifts- og investeringsbudsjett hadde blitt mer offensivt med dem selv bak roret i kommunen, mener Høyre.

Kommunebudsjettet er et byggverk der inntektssiden er selve fundamentet. Er ikke inntektene basert på realistiske forventninger så står hele byggverket i fare for å ramle ned. Sannsynligheten er stor for at dette hadde skjedd med høyresidens budsjett, dersom det hadde blitt vedtatt. Hans Martin Enger, gruppeleder for MDG, peker på fornuftig vis i et innlegg i ØB 8. januar på at budsjettet til høyresiden “viser ikke-reelle kutt, urealistiske anslag om inntekter og en umulig framdriftsplan for salg av eiendom og for gjennomføring av nye investeringer i skoler og idrettshaller.”

Flertallspartiene har i hele perioden lagt seg på en moderat økonomisk linje. Vi må ta vanskelige prioriteringer for å sikre trygg økonomisk styring. Vi er så vidt i gang med dette arbeidet og omstillingsarbeidet i kommunen vil ta lang tid. Selvsagt skulle vi helst hatt mer penger til alt men slik er det dessverre ikke. Nå handler det i stor grad om hvordan vi kan unngå at tjenestetilbudet blir svekket fordi de ansatte ikke orker mer.

Omstillingsprosessen er nemlig så tøff at den skaper et stort press på tjenestene. Et press spesielt de ansatte får merke på kroppen. Da er det utfordrende at Høyre salderer budsjettet sitt med en inntekt på 25 millioner i “administrativ omstilling/sykefravær” neste år (150 millioner kroner i 4-årsperioden). Rådmannen og kommunens egne fagfolk har analysert forslaget og vurderer det som “ikke realistisk.”

Høyres forslag om å saldere med lavere sykefravær er som å selge bjørnen før den er skutt. Vi er alle for å styrke arbeidet med lavere sykefravær. Men å forskuttere en gevinst fra dette arbeidet, for så å finansiere tiltak med det, er ikke en ansvarlig økonomisk politikk. Dessuten kan urealistiske krav til innsparinger på bestemte tjenesteområder føre til økt press på ansatte som allerede er i en presset situasjon. Det kan i verste fall føre til at tiltaket virker mot sin hensikt.

Samtidig som Høyre repeterer fortellingen sin om at gresset er grønnere på høyresiden er deres viktigste samarbeidspartner FrP opptatt av å reversere kommunesammenslåingen og gå tilbake til de to gamle kommunene, Oppegård og Ski. Selv ikke Høyre støtter dette forslaget, men på hver sin måte befinner de seg i det samme eventyrlandet ved å fokusere på lettvinte løsninger i stedet for å ta tak i de faktiske utfordringene. Det er ingen "quick fix" - utfordringene til kommunen eksisterte før kommunesammenslåingen og kan bare løses gjennom omstilling, ikke raske eiendomssalg og reversering av kommunesammenslåingen. Trolig ville et slikt tiltak også virket mot sin hensikt ved at gevinster går tapt og at et reverseringsprosjekt i seg selv koster innbyggerne dyrt.

Flertallspartiene fører en realistisk, forutsigbar og ansvarlig økonomisk politikk. Vi prioriterer spesielt pleie, omsorg, skole og barnehage. Vi støtter opp om og deltar aktivt i arbeidet med omstillingsprosessen for å få økonomien i balanse. Nordre Follo kommune har eksistert i ett år og vi er ennå ikke halvveis inn i valgperioden. Oppfordringen går til alle partiene i kommunestyret om å støtte de ansatte og det gode arbeidet som gjøres for å ivareta tjenestetilbudet i kommunen vår.

Oddbjørn Lager Nesje, Gruppeleder for Nordre Follo Arbeiderparti, Kolbotn

Kommentarer til denne saken