Gå til sidens hovedinnhold

Høyre sikrer arbeidsplasser og valgfrihet

Høyre vil ha flere ut i jobb, mer kunnskap og kompetanse i skolen, en helsetjeneste hvor pasientens behov kommer først og en klimapolitikk som kutter utslipp uten å kutte utviklingen.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Dette er retningen vi vil dra samfunnet i, men det er også dette som står på spill i valget.

Alle er enige i at vi må få flere ut i jobb. Uenigheten går på tiltakene. Høyre mener at det både må være lett å skape arbeidsplasser, og lønne seg å stå i jobb. Derfor vil vi ha et skattenivå som gjør at bedrifter kan etablere seg og skape nye arbeidsplasser. Høyres utgangspunkt er at skattenivået vi har i dag skal ned.

Mens venstresiden krangler om hvor mye mer du skal måtte betale i skatt, senker Høyre nå skatten med ytterligere halvannen milliard for unge mennesker i jobb. De under 30 år som tjener mellom 150.000 og 300.000 vil med dette sitte igjen med drøyt 5 000 kroner mer i året enn i dag. Dette er langt mer enn hva de får med Arbeiderpartiets skatteopplegg, og det vil kun gjennomføres hvis Høyre vinner valget.

Men valget handler om mer enn kroner og øre. Vi har muligheten til å gjennomføre et historisk løft for de som er avhengige av rusmidler. Høyre ser på rusavhengige som det de er: syke av avhengighet. Syke mennesker blir ikke friske av å straffes. Derfor går Høyre til valg på å gjennomføre rusreformen, fordi vi må slutte å se de rusavhengige som kriminelle.

Målet med rusreformen er å sørge for bedre behandling. Det vil bidra til at folk kan komme seg ut av avhengigheten. Unge mennesker som står i fare for å utvikle et rusproblem bør møtes av en helsetjeneste med omsorg. Målet er å forhindre avhengighet, ikke bøtelegge og straffe. Derfor er det skuffende at Arbeiderpartiet går til valg på at rusavhengige skal være politiets, ikke helsetjenestens ansvar.

Høyre vil også at pasienter selv skal få velge behandlingsinstitusjon. Fritt behandlingsvalg gir den retten, og den er spesielt viktig for de som sliter med rus og psykisk helse. Mens venstresiden med Ap i spissen ønsker å fjerne denne pasientrettigheten, setter Høyre seg som mål at 100.000 pasienter skal få benytte fritt behandlingsvalg de neste fire årene. Senest 31.08 kunne vi lese i Aftenposten om Marius som sier rett ut «fritt behandlingsvalg reddet livet mitt». Høyre mener at gode tilbud som virker, bør gis mulighet, uansett om de er offentlige eller private.

Godt valg!

Kommentarer til denne saken